Şeyh Sait İsyanı ve Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

Şeyh Sait İsyanı ve Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

ŞEYH SAİT İSYANI (13 Şubat 1925) SEBEPLER
⦁ Terakkiperverin olumsuz çalışmaları
⦁ İngilizler’in Musul’u almak için ülkeyi karıştırması
⦁ Laik cumhuriyet karşıtlarının teşkilatlanması
⦁ Kürt devleti kurma isteği
İsyanın Gelişimi
⦁ Diyarbakır’da başlayan isyan kısa sürede doğu ve güneydoğu Anadolu’yu sardı
⦁ Cumhuriyet tarihinin bu en büyük isyanı Bastırılmayanca Ali fethi Okyar hükümetinin düşmesine se­bep oldu
ismet inönü hükümet kurup sert askeri tedbirler ve Takrir-i Sükûn Yasası 1925-29 ile isyanla müca­dele edildi
⦁ Bölgesel seferberlik ilan edildi.
⦁ istiklal Mahkemeleri tekrar kuruldu.
SONUÇLAR
⦁ isyan bastırıldı
Musul elden çıkmıştır (1926 Ankara Ant.).
⦁ İsyanla bağlantısı düşünülen TPCF kapatıldı 5 Haziran 1925).
• Böylece demokrasiye geçişte ilk deneme başarısızlıkla sonuçlandı.

seyh_sait_isyani