Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar
Devletin en önemli görevlerinden birisi de halkının sağlığını korumaktır. Mustafa Kemal Atatürk, diğer alanlarda olduğu gibi sosyal bir devlet anlayışı gereği sağlık alanında da önemli çalışmalar yürüttü. 1920’de Sağlık Bakanlığı kuruldu. 1924’te Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır’da Numune Hastaneleri açıldı. 1930’da Umum Hıfzıssıhha Kanunu ile verem, sıtma, kolera, veba, tifo, çiçek, menenjit, kızamık ve trahom gibi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele başlatıldı. Türk milletinin sağlığını tehdit eden ve nüfusu eriten bulaşıcı hastalıklarla mücadele edildi. Bu amaçla ülkede aşı üretimi başlatıldı. Sıtma hastalığı ile ilgili bataklıklar kurutulmuş, aşılama kampanyaları gibi koruyucu hekimlik uygulamalarına büyük önem verildi. Sağlık personeli ihtiyacını karşılamak üzere okullar açılmıştır.
Atatürk halkın sağlığının korunması konusunda şöyle demiştir: “Nüfusumuzun korunması ve artırılması amacını önemle göz önüne koyarım. Halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Verimli ve doğurgan olan Türk milleti sürekli ve bilimsel sağlık özenine erişince Türk vatanını hızla dolduracak ve şenlendirecek kuvvette olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. ..Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir. Cumhuriyet Hükûmeti’nin başlı başına bir esas olarak başarıyla izlediği sağlık savaşımına, gittikçe araçlarını artıran bir genişlikle devam olunması gerekir ve önemlidir…Her çeşit sağlık savaşımını, mümkün olan derecede çabuk ve geniş birşekilde izlemek, başlıca hedeflerden olmaya lâyıktır.”