Sağlam ve başarılı bir iletişim kurabilmek için bu kurallara uyun

Sağlam ve başarılı bir iletişim kurabilmek için bu kurallara uyun

Sağlam ve başarılı bir iletişim (sözlü ve yazılı) kurabilmek için
anlatıcının şu özelliklere dikkat etmesi gerekir:
Açık ve anlaşılır (kısa, özlü, yalın) cümleler kurma
Cümlede gereksiz, anlatıma katkısı olmayan sözcükler kullanmama
Cümlede sözcükleri yerli yerinde kullanma
Anlatılmak isteneni tam karşılayacak (anlama uygun) sözcükler
seçme
Anlamı çok iyi bilinmeyen ya da kullanımdan düşmüş, eskimiş
sözcüklere yer vermeme
Yazım (imla) kurallarına dikkat etme
Noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma

Doğru ve etkili yazmanın, doğru konuşmanın en temel yollarının,
sürekli okumak, düşünerek konuşmak ve yazmak; öte
yandan düzenli anlatım alıştırmaları yapmak olduğu unutulmamalıdır.
Bu süreç, iletişim ve düşünme aracı olan dilimizi gittikçe
daha yetkin kullanmamıza ve sağlıklı bir iletişim kurmamıza
katkı sağlayacaktır.

dogru_iletisim