Sadabat Paktı

Sadabat Paktı
Türkiye Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla batıdan gelebilecek tehlikelere karşı batı sınırını güvence altına almıştı. İtalya’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yönelme politikası yanında Habeşistan’a saldırması doğu sınırlarının da güvence altına alınmasını gerekli kıldı. İtalya’nın politikaları Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerini de endişelendirdi.
Orta Doğu’nun güvenliğini sağlama çalışmaları 1935’te Türkiye, İran ve Irak’ın girişimleriyle Cenevre’de başladı. Afganistan’ın da katılımıyla Türkiye, İran ve Irak arasında Tahran’da 8 Temmuz 1937’de Sadabat Paktı imzalandı. Karşılıklı saygı esasına dayanan pakta göre: Pakta katılan devletler birbirinin iç işlerine karışmayacaklar, sınır ihlallerinde bulunmayacaklar, birbirlerine saldırmayacaklar, ortak çıkarları ilgilendiren konularda birbirlerine danışacaklar ve Milletler Cemiyetinin kararlarına uyacaklardı.
Sadabat Paktı ile Orta Doğu’da bir barış ortamı oluşturulurken Türkiye de doğu sınırlarını güvence altına almıştır. Beş yıl süreli olan Sadabat Paktı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra önemini kaybetmiş, 1980’de İran – Irak Savaşı’nın başlamasıyla tamamen geçerliliğini yitirmiştir.

Sadabat Paktı