Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?,Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Resimli Anlatım,Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Hakkında Bilgi,Sabah Namazı

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Sabah namazı dört rekattır.İlk ikisi sünnet ikisi farzdır.

1.Rekat

Niyet

Eğer tek başımıza namaz kılıyorsak namaza şöyle niyet ederiz:“Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya.”

1-Namazı imamla birlikte (cemaat hâlinde) kılıyorsak şöyle niyet ederiz:“Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama.”

niyet

2-Önce namaza niyet edilir:“Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama.”

Başlama tekbiri ile namaza başlıyoruz ”Allahu Ekber” diyoruz.

tekbir-alinir

Kıyam

3-Subhaneke okunur.Besmele çekilir ve Fatiha süresi okunur.Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.
Errahmânir’rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,
İhdinessırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Bir sure ya da birkaç ayet okunur.

FİL SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Elem tere keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl.

Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.

Termîhim bihicâretin min siccîl.

Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

kiyam

Rüku

Rükû, namazın şartlarından biri. Namaz kılan, sureden sonra, tekbir getirerek rükûya eğilir. Rükûda, erkekler parmaklarını açıp, dizlerin üstüne koyar. Sırtını ve başını düz tutar. Rükûda en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” der. Üç kere okumadan, imam başını kaldırırsa, o da hemen kaldırır. Rükûda bacaklar ve kollar dik tutulur.

Kadınlar parmaklarını açmaz. Sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Rükûdan kalkarken “Semi’Allahü limen hamideh” demek, imama ve yalnız kılana sünnettir. Cemaat bunu söylemez. Bunun arkasından, yalnız kılan ve cemaat, hemen “Rabbenâ lekel-hamd” der ve dik durulur ve “Allahü ekber” diyerek secdeye varılırken, önce sağ, sonra sol diz, sonra sağ, sonra sol el, sonra burun ve alın yere konur.

ruku dogrulma

Secde

Secde, Arapça kökenli sözcük, İslam dini terimi. Namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya verilen isimdir. Namazın farzlarındandır.

Secde sadece namazda değil, dua ederken de yapılan bir harekettir. Ayrıca Türkçe’de bugün secde yere çöküp yüzünü ve ellerini yere koymaya verilen genel bir isim olmuştur. İslam dışı dinler ve inançlarda (Paganizmden diğer semavi dinlere kadar) da, özellikle dua veya çeşitli ritüeller sırasında, sık sık tekrarlanan bu harekete Türkçe’de çok genel bir açıdan “secde” denmektedir. Çoğu farklı dinin bu harekete verdiği farklı özel isimler de bulunmaktadır.

“İnsan namazda kıyamda iken dikey, rükûda yatay bir halde bulunur. Secdede ise başı yerdedir. Bu sonuncu halde iken Allah’a âzamî derecede yaklaşır. Secde vaziyeti insanın Rabbine en yakın olduğu haldir. İnsan Allah karşısında maddî olarak ne kadar eğilir ve küçülürse, mânen o nispette büyür ve yücelir.”

secde

2.Rekat

Besmele çekilir ve Fatiha süresi okunur.Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.
Errahmânir’rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,
İhdinessırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Bir sure ya da birkaç ayet okunur.

Kevser Süresi

1- İnnâ a’taynâkel kevser
2- Fesalli lirabbike venhar
3- İnne şânieke hüvel’ebter

Rüku

Rükû, namazın şartlarından biri. Namaz kılan, sureden sonra, tekbir getirerek rükûya eğilir. Rükûda, erkekler parmaklarını açıp, dizlerin üstüne koyar. Sırtını ve başını düz tutar. Rükûda en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” der. Üç kere okumadan, imam başını kaldırırsa, o da hemen kaldırır. Rükûda bacaklar ve kollar dik tutulur.

Kadınlar parmaklarını açmaz. Sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Rükûdan kalkarken “Semi’Allahü limen hamideh” demek, imama ve yalnız kılana sünnettir. Cemaat bunu söylemez. Bunun arkasından, yalnız kılan ve cemaat, hemen “Rabbenâ lekel-hamd” der ve dik durulur ve “Allahü ekber” diyerek secdeye varılırken, önce sağ, sonra sol diz, sonra sağ, sonra sol el, sonra burun ve alın yere konur.

 

Secde

Secde, Arapça kökenli sözcük, İslam dini terimi. Namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya verilen isimdir. Namazın farzlarındandır.

Secde sadece namazda değil, dua ederken de yapılan bir harekettir. Ayrıca Türkçe’de bugün secde yere çöküp yüzünü ve ellerini yere koymaya verilen genel bir isim olmuştur. İslam dışı dinler ve inançlarda (Paganizmden diğer semavi dinlere kadar) da, özellikle dua veya çeşitli ritüeller sırasında, sık sık tekrarlanan bu harekete Türkçe’de çok genel bir açıdan “secde” denmektedir. Çoğu farklı dinin bu harekete verdiği farklı özel isimler de bulunmaktadır.

“İnsan namazda kıyamda iken dikey, rükûda yatay bir halde bulunur. Secdede ise başı yerdedir. Bu sonuncu halde iken Allah’a âzamî derecede yaklaşır. Secde vaziyeti insanın Rabbine en yakın olduğu haldir. İnsan Allah karşısında maddî olarak ne kadar eğilir ve küçülürse, mânen o nispette büyür ve yücelir.”

 

sabah-namazi-2-rekat
Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allahümme salli

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhümme bârik

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Rabbena Atina

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten
ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenâğfirlî

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme
yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Aynı şekilde sabah namazının 2 rekat farzınıda kılabiliriz.