Ruh Sağlığının Korunması

Ruh Sağlığının Korunması
Toplumda kişiler beden sağlığının korunması için gösterdikleri çabaları ruh sağlığının korunması için de göstermelidir.

Kişi kendini tanımalı, olumlu-olumsuz yönleriyle kendini kabul etmelidir. Olumlu davranışlarını geliştirirken olumsuz davranışlarını azaltmaya çalışmalıdır.

Kişi kendi özelliklerini koruyarak yaşadığı toplumun gerçeklerine göre davranmalıdır.

Kişi, evinde, okulunda ve iş yerinde çalışarak yaşadığı toplumun ve kendisinin gelişimine katkıda bulunmalıdır.

Kişi çevresindeki farklı görüşlere karşı anlayış ve hoşgörü ile yaklaşıp iş birliği yapmalıdır.

Kişi hayatta zor durumlar ve başarısızlıkla karşılaştığında zorluklarla baş edebilme gücünü kendinde görebilmelidir.

Yeni durumlara gerçekçi değerlendirmeler yaparak uyum sağlayabilmelidir.

Kişi kendisine ayırdığı zamanları bilgi ve becerilerini geliştirecek yararlı uğraşlarla değerlendirmelidir.

Sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için ruhen dinlenmenin önemli olduğu unutulmamalıdır.

Kişiler kendilerini ve çevresindeki insanları tanımaya çalışmalı, ailede, okulda ve toplum içinde uyumlu olabilmek için tutarlı davranmalıdır.

Günlük hayatta belli sebeplere bağlı kaygı ve sıkıntılar yaşanabilir. Bunlar her zaman ruhsal bozukluk belirtisi değildir. Fakat bu durumun uzun sürmesi veya bir nedene bağlanamaması durumunda uzmanlardan yardım alınabilir. İnsan yaşamının herhangi bir döneminde üstesinden gelmekte zorlanılan sorunlar olabilir. Bu gibi durumlarda kişinin kendi gayreti ve çevresinin olumlu tutumlarıyla sorunlar çözülebilir.

Okul yaşamında karşılaşılan sorunlarda ise sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, okul yöneticileri veya sağlık personelinden yardım istenmelidir.

Kişiler toplumda bir yeri ve görevi olduğunu bilerek güçlükler karşısında yılmadan, karamsarlığa kapılmadan ve sorumluluklarına uygun davranışlarda bulunabilmelidir.

Yeteneklerinin farkında olan, verimli uğraşlar edinen ve başarılarından mutlu olan insanlar ruh sağlıklarını da korur ve güçlü kılarlar.

Her zaman geleceğe yönelik hedef ve tasarılar olmalı, buna ulaşmak için çaba gösterilmelidir. Başarısızlıkla karşılaşıldığında yılmadan yeni durumlara uyma esnekliği gösterilmelidir.

Ülkemizde ruh sağlığını koruma amacına yönelik sağlık hizmetleri üç basamakta sürdürülür.

Birincil koruma: Ruh sağlığını bozan faktörleri önceden ortaya çıkararak gerekli önlemleri almayı hedefler. Ana-baba eğitimi gibi toplumun bilgilenmesini sağlayacak hizmetler verilir. Okulların rehberlik merkezleri, psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri bu amaca yönelik olarak çalışır.

İkincil koruma: Ruh sağlığı bozulan kişilerin erken tanı ve tedavisini sağlamak amacıyla yürütülür. Bu hizmetler hastanelerde, özel kliniklerde ve muayenehanelerde verilir. Psikoterapi uygulamalarının yanında ilaçlı tedavi de yapılır.

Üçüncül koruma: Ruh sağlığı bozulan kişilerin tedavilerinden sonra rehabilitasyonla tekrar topluma kazandırılması için yürütülen hizmetlerdir. Rehabilitasyon merkezleri, üniversite hastanelerinin psikiyatri bölümleri bu hizmetleri yürütür.

Ruh sağlığını korumaya yönelik sağlık hizmetlerinin sunulması özellikle doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde önemlidir. Bu bölgedeki insanların mevcut duruma uyum sağlamaları yeniden normal yaşantılarına dönebilmeleri için çaba harcanmalıdır. İnsanların barınma, beslenme gibi ihtiyaçları giderilirken ruh sağlığına yönelik hizmetler de sunulmalıdır. Örneğin ortaya atılan asılsız söylentiler daha fazla kaygı ve panik yaratacağından toplum kısa sürede doğru bilgilendirilmelidir. Bölgede bulunan ruh sağlığı uzmanları kişilerin kaygılarını azaltacak, güven verecek, sakinleştirecek nitelikte sağlık hizmetleri sunabilmelidir.

Yaşamımızı sürdürürken her yaşta beden ve ruh sağlığının birlikte korunması gerektiği unutulmamalıdır.

ruh-sagligi-korunmasi