Ruh Sağlığını Etkileyen Çevresel Faktörler

Ruh Sağlığını Etkileyen Çevresel Faktörler

Çevresel faktörler aile, sosyal, kültürel ve ekonomik durumlar ile özel zorlayıcı durumlardır.

Aile: Büyümekte olan bireyler için sorunların çözüm yeri genellikle ailedir. Aileyi oluşturan bireylerin hoşgörülü olması, birbirini anlaması ve sorunların çözümünde destek olması ruh sağlığı yerinde bireylerin yetişmesinde önemlidir.

Aile üyelerinden birinin rahatsızlığı ya da madde bağımlılığının olması, anne babanın boşanması, evlat edinilmiş olmak bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Sosyal, kültürel ve ekonomik durumlar: Ailedeki bireylerin birbirlerine tutumu, kişilik özellikleri, ekonomik düzeyleri yanında, edindikleri sosyal ve kültürel alışkanlıklar da ruh sağlığını etkiler.

Tüm aileler için geçerli olabilecek evrensel bir doğru yoktur. Çünkü ailenin içinde yaşadığı toplumun değerleri, kültürü ve inançları ailenin ilke ve kurallarının belirleyicisidir. Bir ailede doğru olarak kabul edilen bir davranış başka bir ailede uygun olmayan bir davranış olarak kabul edilebilir.

Farklı toplumlardaki kültür yargıları, örneğin çocuklar arasında ayrım yapılması, kadına verilen değerin farklılığı ve bunun eğitime yansıması kişilerin ruh sağlığını etkiler.

Özel zorlayıcı durumlar: Savaşlar, göçler, doğal afetler, ekonomik krizler vb. toplumu etkileyen özel zorlayıcı durumlardır. Boşanmalar, yakın akrabaların ölümü vb. kişilerin ruh sağlığını etkileyen özel durumlardır. Bu gibi durumlarda kişiler ruh sağlığını korumada güçlük çekebilir.

???????????????????????????????????????????????????????????????????

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir