Romatoit Artrit Hastalığının Belirtileri ve Tedavisi

Romatoit Artrit Hastalığının Belirtileri ve Tedavisi

Romatoit Artrit (RA)
Romatoid artrit, eklemlerin, işlev göremeyecek ölçüde iltihaplanmasına yol açan, ağrı verici kronik otoimmün hastalıktır.

Eklemlerin etrafındaki dokunun iltihabı ile başlayarak kıkırdak, kemik, tendon ve bağlarda dejenerasyona yol açar. Bu hastalıkta, bağışıklık sistemi sağlıklı dokuları da yabancı madde olarak algılayarak tahrip edebilir. Romatoid artrit eklemlerin yanında iç organları da etkileyebilir.

RA’nın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalıkta genetik yatkınlığın önemli olduğu düşünülmektedir.

> Belirti ve bulgular

RA genellikle sinsi şekilde ilerleyen bir hastalıktır.
• Sabah tutukluğu, (En az bir saat sürer, bazen ilk bulgu olabilir.)
• Yorgunluk hâlsizlik
• İştahsızlık, kilo kaybı
• Ateş
• Kas ve iskelet ağrısı
• Eklemlerde şişlik, hassasiyet
• Simetrik artirit varlığı
• Hareket kısıtlığı
• Romatoid nodüller görülür.

Tanı, radyolojik ve laboratuvar bulgularla konur.

> Amerikan romatoloji derneğinin (ACR) hazırladığı RA tanı ölçütleri: RA
hastalığında aşağıda yer alan ölçütlere göre en az dört tanesinin bulunması
gerekir.
• Sabah sertliği (1 saat ya da daha uzun süren)
• Eklemlerde görülen şişlik (doktor tarafından tespit edilen)
• El eklemlerinin tutulması
• Simetrik artrit varlığı
• Deri altı nodüller
• Eklemlerde erezyon
• Romatoid faktör yüksekliği
RA hastalığının kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Tedavide amaç ağrı ve inflamasyonun hafifletilerek hastalığın prognozunun kötü gidişine engel olabilmektir.

Normal eklem ve RA’den etkilenen eklem