Rehabilitasyon Hizmetleri Hakkında Kısa Bilgi

Rehabilitasyon Hizmetleri Hakkında Kısa Bilgi
Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi sosyal hizmetler olarak da adlandırılmaktadır. Rehabilitasyon hizmetleri çalışma gücünü kaybetmiş ya da özürlü kişinin tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanabilmesini sağlar. Aynı zamanda bu hizmetler kişinin kendine yeterli duruma gelmesinde, yeniden topluma kazandırılmasında etkilidir. Sosyal hizmetler uzmanlarınca yürütülen eğitici ve destekleyici çalışmalarla hastanın ailesi ve çevresi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesini de sağlamış olur.
Özürlülere verilen rehabilitasyon hizmetleri tıbbi rehabilitasyon (fizik tedavi) ve mesleki rehabilitasyon olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Bu tür hizmetler ekip çalışmasını gerektirmektedir.

Ekipte uzman doktor, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, konuşma ve işitme terapisti, mesleki danışman, protez uzmanı vb. görevliler bulunur.

Tıbbi rehabilitasyon: Kişinin ortopedik cihaz ve protezlere uyumu sağlanır.

Mesleki rehabilitasyon: Özürlü kişinin uygun işte çalışabilmesini ve bu işini devam ettirmesini sağlayacak mesleki rehberlik ve eğitim gibi hizmetler sağlanır.

Rehabilitasyon hizmetlerinin amacı kişilerin tekrar iş yapabilecek fiziksel duruma getirilmelerini sağlamaktır.

Rehabilitasyon hizmetleri sonucunda özürlü ya da çalışma gücünü kaybetmiş kişilerden öncelikle kendileri daha sonra da toplum için iş gücü olarak yararlanılabilir

Sağlık alanında uygulanan tüm hizmetler bir bütündür. Bu uygulamaların bir bütün olduğunu bilmek ve bu doğrultuda hareket etmek sağlık konusunda yapılacak çalışmaların verimini artıracaktır.

Ülkemizde sağlık alanında yapılan çalışmalar Temel Sağlık Hizmetleri olarak adlandırılmaktadır.

Temel sağlık hizmetlerinin kapsamı 1978 yılında Kazakistan’ın Alma Ata şehrindeki bir konferansta sunulmuştur. Sunulan bu bildirgeye göre;
1. Var olan sağlık sorunlarını çözme ve kontrol altına alma yöntemlerini içeren halk eğitimi uygulama,
2. Yeterli ve temiz içme suyu sağlama,
3. Uygun beslenme sağlama,
4. Ana sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini geliştirme,
5. Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklama,
6. Çocuk sağlığı hizmetlerini geliştirme,
7. Salgın hastalıklardan korunma ve kontrol yöntemlerini geliştirme ,
8. Gerekli ilaçları sağlama,
9. Sağlık yöntemini geliştirme,
10. Çevre şartlarını geliştirme,
11. Sık görülen hastalıklara ve yaralanmalara ilişkin tedaviler başlıklarıyla yapılması gerekenler belirtilmiştir.

Bireyleri sağlıklı olan toplum güçlüdür. Çünkü sağlıklı toplumlarda iş gücü ve buna bağlı olarak iş verimi yüksektir. Îş gücünün ve veriminin yüksek olduğu bir toplum

kalkınan, gelişen toplumdur. Bu nedenle sağlık hizmetlerine yapılan yatırımlar toplumun kalkınmasında önemli bir paya sahiptir.

Yaptığı tüm yenilikler ve aldığı kararlarla amacı ülkesini çağdaş ve medeni seviyeye getirmek olan lider Ulu önder Atatürk’te sağlıklı düşünebilen ve sağlıklı davranabilen bireylin öncelikle bedensel sağlıklarının yerinde olması gerektiğini “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” özdeyişi ile vurgulamıştır. Yine “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” sözleriyle de kendi ülkesinde bilime gönül veren insanlara ve halkına olan güvenini tekrar dile getirmiştir.
Kendi sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece daha mutlu bireyler ve toplumlar yaratacaksınızdır.

Çevrenizde sağlıkla ilgili eğitici çalışmalara katılarak hem kendi sağlığınızın hem de toplum
sağlığının korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

rehebilitasyon_hizmetleri