Protista Alemi Hakkında Kısa Bilgi

Protista Alemi Hakkında Kısa Bilgi
Özellikleri :
• Bir hücreli olmalarına rağmen çekirdek yapıları ökaryotiktir.
• Zarla çevrili organelleri vardır.
• Tam bitki ve tam hayvan özellikleri göstermedikleri için ayrı bir alemde incelenir.
• Sularda ve nemli yerlerde yaşarlar.
• Bireysel olarak, koloni halinde, serbest yada parazit olarak yaşayan formları vardır.
• Ototrof ve heterotrof türleri vardır.
• Çekirdekli bir hücreliler ( Protozoa ) , bazı algler ve cıvık mantarlar bu alemde yer alır.

PROTOZOA:
Sularda yaşayan, aktif hareket edebilen bir hücreli canlılardır. ayaklılar, sporlular ve silliler olmak üzere 4 sınıfa ayrılırlar.

Kamçılılar, kök

a) Kamçılılar ( Flagellata ) :
• Bir yada daha çok bulunan kamçılarıyla hareket ederler.
• Çoğu pigment içeren plastitlere sahiptir. Kendi besinlerini yaparlar.
• Vücutlarına giren fazla suyu kontraktil kofullarıyla dışarı atarlar.
• Bazıları serbest, bazıları saprofit, bazıları parazittir.
• Vücutları peliküla ile örtülüdür.
• En tanınmışları öglena ve trypanasoma ( uyku hastalığı yapar
) dır.
• Çoğalmaları ikiye bölünme ile olur. Öglena ( Kamçılı Hayvan ) :
• Tatlı sularda yaşar.
• Bir veya iki boşaltım kofulu varır.
• Klorofil pigmenti taşıdıkları için yeşil renklidir.
• Kendi besinlerini yaparlar. Bu yönüyle bitkilere benzerler.
• Kamçıları vardır, aktif haraket ederler. Bu yönleriyle de hayvanlara benzerler.
• Işığa duyarlı göz lekesi taşırlar.
b) Kök ayaklılar ( Rhizopoda ) :
• Tatlı sularda yaşarlar.
• Belirli bir şekli olmayan , heterotrof canlılardır.
• Yalancı ayakları ( pseudopod ) ile hareket ederler.
• Besinlerini fagositoz ( yalancı ayak ) ile hücre içine alırlar ve sindirirler.
• Kamçılılar ve sililerle göre daha az organel taşırlar.
• En iyi bilinen örnek amiptir. Amiplerin bazıları parazit olup amipli dizanteriye sebep olur.

c) Sporlular ( Sporozoa ) :
• Parazit bir hücrelilerdir.
• Sporla çoğalırlar.
• Hareket için özel organelleri yoktur.
• Besinlerini difüzyon ile alırlar.
• Plasmodium ( sıtma mikrobu ) bu grubun örneklerindendir.

d) Silliler ( Kirpikliler = Ciliata ) :
• Hareketlerini besin teminini silleriyle yaparlar.
• Tatlı su ve denizlerde yaşarlar.
• Tek hücrelilerin en gelişmiş sınıfıdır.
• Vücutları peliküla denen sert bir tabaka ile örtülüdür.
• Stoplazmalarında büyük ve küçük çekirdek bulunur. Büyük çekirdek metabolizmayı, küçük çekirdek üremeyi sağlar.
• Hücre ağzı, yutak ve boşaltım açıklığı ( anüs ) bulunur.
• Besinler yutaktan içeri girer ve besin kofulu oluşur.
• Genellikle eşeysiz olarak ürerler. Bununla beraber konjugasyon da gerçekleştirirler.
Terliksi hayvan ( Paramecium ) en iyi örnektir.

oglena

kok_ayaklilar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir