Periyodik Tablodaki Elementlerin Sınıflandırılması

Periyodik Tablodaki Elementlerin Sınıflandırılması
• Metal
o Alkali Metaller : Hidrojen hariç birinci grup elementleridir. Lityum (Li), Sodyum (Na), Potasyum (K), Rubidyum (Rb), Sezyum (Cs), Fransyum (Fr) elementleri
o Toprak Alkali Metaller : İkinci grup elementler. Berilyum (Be), Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca), Stronsiyum (Sr), Baryum (Ba), Radyum (Ra) elementleri
o Geçiş Metalleri : Üçüncü grup ile onikinci grup arasındaki elementler. Demir (Fe), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Gümüş (Ag) , Platin (Pt), Altın (Au) , Civa (Hg) elemntleri geçiş metalleri içindeki elementlerdir
o Ara Geçiş (Post-Geçiş) Metalleri (Zayıf Metaller) : Geçiş metalleri ile yarı metal arası özellik gösteren elementler. Alimünyum (Al), Galyum (Ga), Indiyum (In), Kalay (Sn) , Talyum (Tl), Kurşun (Pb), Bizmut (Bi) elementleridir
o Lantanidler (Nadir Toprak Elementleri) : En alttaki iki satırlık bölgenin birinci satırındaki (peryot) elementler
o Aktinidler : En alttaki iki satırlık bölgenin ikinci satırındaki (peryot) elementler. Toryum (Th), Uranyum (U), Plütonyum elementleri bu grup içindedir
• Yarı Metal : Metal ile ametal arası özellikler gösteren elementler. Bor (B), Silisyum (Si), Germany (Ge), Arsenik (As), Antimon (Sb), Tellür (Te), Polonyum (Po) elementleri
• Ametal
o Halojenler : Son gruptan bir önceki grupta bulunan elementler. Flor (F), Klor (Cl), Brom (Br), I (İyot), At (Astatin), Ununseptiyum (Uus) elementleri
o Soygazlar : Son grupta bulunanan elementler. Helyum (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Ksenon (Xe), Radon (Rn), Ununnoktiyum (Uuo) elementleri
o Diğer Ametaller : Karbon, Azot, Oksijen, Fosfor, Kükürt, Selenyum elementleri

periyodik-tablo periyodik-tablo1 periyodik-tablo2 periyodik-tablo3 periyodik-tablo4 periyodik-tablo5 A1 PERIODIC TABLE