Pediatri hemşireliğinin temel unsurları hakkında kısa bilgi

Pediatri hemşireliğinin temel unsurları hakkında kısa bilgi
Pediatri hemşiresi;
• Normal ve hasta çocuğun özelliklerini bilmeli,
• Yaş ve gelişim düzeyine göre sözel ve sözel olamayan iletişim tekniklerini kullanabilmeli,
• Çocuğu aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alabilmeli,
• Yaş dönemlerine göre; çocuğu etkileyen gelişimsel problemleri, hastalık ve hastalığın yarattığı sorunları bilmeli,
• Çocuğun; hastalığı algılama ve hastalığa tepkisinin, büyüme ve gelişimsel özelliklerine göre farklılık gösterdiğini bilmeli,
• Çocuğun erişkinden farklı fizyolojik ve psikolojik özellikleri bulunduğunu, algılama sürecinin henüz tam gelişmemiş olduğunu fakat devamlı
• bir gelişme gösterdiğini bilmeli,
• Pediatri hemşireliğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri; çocuğun, büyüme ve gelişme düzeylerini, geçmiş deneyimlerini, sorunlarla baş etme yöntemlerini, bireysel ve kültürel özelliklerini göz önünde bulundurarak bireye özgü uygulayabilmeli,
• Stresle baş edebilmeli ve sorun çözme yeteneğine sahip olmalı,
• Tedavi ve bakım uygulamalarında hastaya zarar vermemeli, etik kurallara uygun bakım vermeli ve hasta hakları konusunda duyarlı davranmalı,
• Pediatri hemşireliği konusunda kendisini sürekli geliştirebilmek amacıyla araştırmalar yapmalı, kurs, seminer, kongre vb. aktivitelere katılmalı,
• Çocuk, aile ve hemşirelik ekibinin yanı sıra sağlık ekibinin diğer üyeleri arasında da, bu ekibin aktif bir üyesi olarak, grubun çalışmalarına kendi bilgi ve becerileri ile katkıda bulunarak sorumluluğunu yerine getirmelidir.

pediatri-hemsiresi