Paris Barış Konferansı Hakkında Kısa Bilgi

PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 Ocak 1919)

Toplayanlar; İtilaf Devletleri
Amaç; I.Dünya Savaşında yenilen devletler ile barış antlaşmalarını belirlemek. Sonuçları;
1. ) Barış Antlaşmaları belirlerndi

• Almanya – Versay Antlaşması
• Avusturya- Sen Germen Antlaşması
• Macaristan- Trianon Antlaşması
• Bulgaristan – Nöyyi Antlaşması
• Osmanlı – Antlaşma yok. (İtilaf kanadı paylaşımlarında ortak bir karara
varamadığı için antlaşma belirlenemedi)
2. ) Dünya barışını koruması için Milletler Cemiyetinin kurulma çalışmaları
başladı.(Cemiyet-i Akvam)
3. ) Manda ve himaye sistemi ilk kez ortaya çıktı. (Sömürgeciliğe hukuki bir kılıf
hazırlandı. Güçlü devletin zayıf devleti himayesi altına almasıdır.)
4. ) İzmir, İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verildi. (Oyunu oynayan İngiltere’dir)
Temel sebebi; güçlü İtalya’yı bölgede istememesidir. Hukuki bahanesi ise Ege’de bulunan Rum azınlıklardır.

2 Comments