Paraleller ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

Paraleller ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
Dünyayı iki eşit yarımküreye ayırdığı kabul edilen ve Ekvator’a paralel olarak geçtikleri varsıyalan çemberlere paralel denir. Paraleller Ekvator’dan itibaren birer derecelik aralıklarla çizilir. Paralellerin 90 tanesi Ekvator’un kuzeyindedir. Bunlara kuzey paralelleri denir. 90 tanesi de Ekvator’un güneyindedir. Bunlara da güney paralelleri denir. Paralellerin başlangıcı Ekvator’dur ve derecesi 0 (sıfır)’dır. Ekvator’dan uzaklaştıkça paralellerin dereceleri büyür.
Paralellerin başlıca özellikleri şunlardır:
• Her paralel dairesi bir tam çemberdir.
• Paralellerin çevre uzunlukları, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır. Örneğin Ekvator’un çevresi 40.076 km, 60. paralel çemberinin çevresi 20.000 km’dir.
• İki paralel arasındaki uzaklık her yerde yaklaşık 111 km’dir.
• 90° paralelleri nokta hâlindedir.

paraleller