Panelin özellikleri hakkında kısa bilgi

Panelin özellikleri hakkında kısa bilgi
® Panelde, bir başkan ve alanında uzman en az üç konuşmacı bulunur.
® İzleyicilerin, konuşmacıları görebilecekleri küçük bir masa etrafında düzenlenir. Konuşmacıların konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade etmeleri, böylece toplantıyla bütünleşmeleri gerekir.
® Konuşmacılar, konuyu bir çözüme ulaştırmayı değil, çeşitli görüşler etrafında aydınlatmayı amaçlar.
® Panel, resmi bir havada değil, samimi bir ortamda gerçekleştirilir.
® Tartışmayı yöneten başkanın, toplantıyı yönetmek, konuyu ortaya koymak, konuşmacılara söz hakkı vermek, dinleyicilerin görüş belirtmelerine izin vermek ve söylenenlere kendi düşüncelerini de ilave ederek toplantıyı sonlandırmak gibi görevleri vardır.
® Tartışmaların bitiminde konuşmacılar birbirlerine soru sorabildikleri gibi dinleyiciler de konuşmacılara soru sorabilir. Ancak konuşmacılar dinleyicilerin sorularına kısaca cevap vermek durumundadır. Aksi hâlde dinleyiciler de aktif olarak tartışmaya katılırsa tartışma panel olmaktan çıkar ve “forum” adını alır.

Latince kökenli bir sözcük olan “forum” eski Roma ve Yunan’da toplumu ilgilendiren sorunların çözümü için agoralarda (kent meydanı) toplanan halkın, sorunu hep birlikte tartışarak karara bağladığı “toplantı” anlamına gelmektedir. Günümüzde medyatik yayın organlarıyla varlığını devam ettiren forum, toplumsal bir sorunun geniş bir kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı, tüm dinleyicilerin eşit söz hakkına sahip olduğu, demokratik katılımın en etkili biçimde işlediği tartışma türüdür.