Ozon Tabakasındaki İyileşme YüzYıllar Sürebilir

Ozon Tabakasındaki İyileşme Yüz Yıllar Sürebilir

İklim değişikliği ve etkileri konusunda artan kamuoyu bilinci, sürdürülebilir karbon yönetimi, emisyon ticareti ve temiz teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların, sera gazlarının azaltılması için gerekli önlem stratejileri olduğu gerçeğinin kabul görmesini sağladı. Son IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) Raporu’nda iklim değişikliğinin ciddi tehdit oluşturmaya başladığı ve bu nedenle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiği önemle vurgulanıyor.

İstanbul Karbon Zirvesi Komite Başkanı Prof. Dr. Etem Karakaya, Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) son yıllarda atmosferdeki ozon miktarında artış olduğu ve ozon deliğinin kapanmakta olduğu yolundaki açıklamaların umut verici olduğunu belirterek, “Ozon tabakası belki eski
haline döndürülemeyebilir, ama bizlere düşen görev sürdürülebilir ve çevreye duyarlı politikalar uygulamak. Çünkü ozondaki iyileşme yüz yıllar sürebilir” dedi. 16 Eylül Uluslararası Ozon Tabakası Koruma Günü öncesi, Birleşmiş Milletler’in Cenevre Ofisi’nde düzenlenen ve atmosferdeki ozon miktarı değişimine ilişkin raporun açıklandığı basın toplantısında, yerden 40 kilometre yükseğe çıkıldığında, ozon miktarında gerçekleşen artışın net bir şekilde görülebildiği belirtildi.

Ozon tabakasındaki iyileşmenin tüm dünya için bir tehdit haline gelen ve iklim değişikliğine yol açan karbon salımı ile
mücadele yolunda hayli önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Prof. Karakaya, özellikle son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde çevre dostu politikaların uygulanmasının bir zorunluluk haline geldiğini belirtiyor. Bu yıl büyük ilgi gören ve 2-3 Nisan 2015 tarihlerinde ikincisi gerçekleştirilecek İstanbul Karbon Zirvesi’nde karbon salımının enerji tasarrufu yoluyla konutlarda, sanayide ve ulaştırma sektöründe nasıl azaltılacağı gibi, tüm dünyayı ve gelecek nesilleri ilgilendiren konuların tüm detaylarıyla masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Daha fazla bilgiye http://www.istanbulcarbonsummit.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ozon-tabakasi