Oyun çocuğunun hastaneye uyumunda hemşirenin rolü

Oyun çocuğunun hastaneye uyumunda hemşirenin rolü

• Ayrılık anksiyetesi yaşamaması için anne veya aile üyelerinden birinin yanında kalması sağlanmalı ve ebeveynler çocuk uyurken yanından ayrılmamaları konusunda uyarılmalıdır.
• Evdeki sevdiği oyuncakların veya sevdiği bir eşyasının hastaneye getirilmesine izin verilmelidir.

• Çocuğun bireysel bakımı olabildiğince alıştığı rutinlere göre yapılmalıdır.
• Yapılacak işlemler açıklanmalıdır (Açıklamalar basit ve anlaşılır olmalı, yanlış anlamalarını düzeltmek için soru sorması desteklenmelidir.).
• İşlem sırasında dikkati başka yöne çekilmelidir.
• Çocukla konuşularak endişelerini ve korkularını ifade etmesi sağlanmalıdır.
• Altına idrar ve dışkı kaçırma gibi geçici regresif davranışlara göz yu¬mulmamalı, azarlanmamalı ve ayıplanmamalıdır.
• Hemşirelik bakımının devamlı aynı kişi tarafından sürdürülmesine özen gösterilmelidir.

• Çocukla terapötik oyun oynanmalıdır.(örn. bebeklerle oynarken deneyimlerin yeniden canlandırılması, akciğer fonksiyonlarının iyileştirilmesi için köpük üflemek, balon şişirmek vb.)
• Aşırı koruyucu bir tutum sergilemekten kaçınılmalıdır.

oyu-cocugu