Öyküleyici Anlatım Hakkında Kısa Bilgi

Öyküleyici Anlatım Hakkında Kısa Bilgi

ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM (HİKÂYE ETME)

Anlatıcının bir olayı veya birbiriyle ilişkili olayları anlatmasıyla or¬taya çıkan anlatıma “öyküleyici anlatım” denir.
• Öyküleyici anlatım anı, gezi yazısı, yaşam öyküsü, mektup gibi “öğretici metinler”de ve roman, hikâye, masal gibi “ede-bi metinler”de kullanılır.
• Öyküleyici anlatımın kullanıldığı bütün metinlerde gerçek ya da tasarlanmış bir olay, o olayı yaşayan kişi veya kişilerce belli bir mekân ve zaman diliminde gerçekleşir.
Metnin yapısını oluşturan olay, kişi, mekân ve zaman birim¬leri belli bir bütünlük oluşturarak ortak bir tema çevresinde eserin kurgusunu ve planını oluşturur.
Eylemlerin anlatımı olan öykülemede “olay, kişi, zaman, mekân ve anlatıcı” en önemli ögelerdir.

oykuleyici_anlatim