Osteomiyelit Hakkında Kısa Bilgi

Osteomiyelit
Bir mikroorganizmanın doğrudan ya da dolaylı invazyonu sonucu gelişen kemik enfeksiyonudur. Akut ve kronik olarak iki şekilde görülür. Akut osteomiyelit bir aydan kısa süren enfeksiyonlardır. Kronik osteomiyelit dört haftadan fazla süren başlangıçtaki antibiyotik tedavisine cevap vermeyen bir kemik enfeksiyonudur.

Etken “staphylococus aureus”dur. Osteoartritin en önemli risk faktörü kişinin yaşıdır. 60’lı yaşlara gelindiğinde insanların hastalığa yakalanma riskinin %60 ile %80 e yükseldiği düşünülmektedir. Osteoartrit erişkin erkeklerde, kadınlardan daha fazla görülür.
> Belirti ve bulgular
• Ateş
• Gece terlemeleri
• Titreme
• Yerinde duramama
• Bulantı
• Kırıklar

Yerel bulgular olarak dinlenme ile geçmeyen ve aktivite ile şiddetlenen ağrı, ekfeksiyon yerinde şişme, ısı artışı ve duyarlılık görülür.

Kemik ya da doku biyopsisi yapılır. Lökosit ve sedimantasyon hızının yüksekliğine bakılır. Radyonükleid kemik taramaları yapılır. BT veya MRG çekimleri yapılarak tanı konulur. Tıbbi ve cerrahi tedavi uygulanır.
1.1.7. Osteoporoz

Osteoproz, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikro yapısında bozulma sonucu, kırık riskinde artış ile karakterize bir hastalık olarak tanımlanır. Kemik dokusunun gelişimi kalıtım, beslenme, egzersiz ve hormon faktörünün kombinasyonları ile belirlenir. Kemik kitlesinde maksimum kemik dokusuna ergenlikte erişilir.

Osteoporozda kemik kaybı belirti vermeden gerçekleştiği için genellikle sessiz hastalık olarak bilinir. Osteoporoz, yaşlılarda ve menopoz sonrası kadınlarda en önemli kırık nedenleri arasındadır. Ortalama insan ömrü uzadığı için osteoporoz insidansı da giderek artmaktadır.
> Belirti ve bulgular
• Kemiklerde zayıflama
• Vertebra çökmeleri
• Sırt ağrısı
• Boy kısalması, kifoz vb. omurga deformiteleri görülür.
9

Kemik mineral dansimetresi ölçülür. Omurga kalça ve ön kollara kemik yoğunluğunu belirleyen çift enerjili röntgen absorbsiyometri (DEXA) çekimi yapılarak tanı konulur.

Beslenme, diyet (örneğin ek kalsiyum ve D vitamini gibi) ve ilaç tedavisi uygulanır.

osteomiyelit