Osteoartrit Hastalığı Belirtileri ve Bulguları

Osteoartrit Hastalığı Belirtileri ve Bulguları

Osteoartrit

Osteoartrit hareketli eklemlerin özellikle de yük taşıyan eklemlerin (diz eklemi, kalça eklemi vb.) yavaş ilerleyen bir bozukluğudur.

Dejeneratif bir eklem hastalığı olan osteoartrit, primer idiyopatik ya da sekonder olabilir. Osteoartritte, cinsiyet, obezite, sportif aktiviteler ve mesleki zorlanmalar risk faktörlerini oluşturur. Ancak en önemli risk faktörü yaştır.

Primer osteoartritin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak sekonder osteoartritte travma ya da enfeksiyon gibi dejeneratif değişikliklere bağlı gelişebileceği düşünülmektedir.

> Belirti ve bulgular
• Eklemlerde ağrı
• Şişlik
• Eklemlerde sıvı toplanması
• Laboratuvar bulguları normaldir.

Osteoartritde tıbbi ve cerrahi tedavi uygulanır.

osteoartrit