Osmanlı’da Sanatlar Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı’da Sanatlar Hakkında Kısa Bilgi

• Minyatür: Temsili resimdir, Türk İslam dünyasında resmin yerini almıştır. Türk İslam dünyasında kâğıt üzerinde uygulanmıştır. Resimlerde derinlik yoktur. Canlı ve ana renkler kullanılır. İnsan figürleri mevkilerine göre irili ufaklı yapılır. İki boyutludur. Bu sanatla uğraşanlara, Nakkaş denir.!!! Dönemiyle ilgili en fazla bilgi veren sanattır.
• Hat Sanatı: Güzel yazı yazma sanatıdır. İslam kültürüne aittir. Bu sanatla uğraşanlara, Hattat denir.Duvar süslemesinde yaygın olarak kullanıldı.
• Tezhip Sanatı: Yazı kenarlarını süsleme sanatıdır.(Yaldızlama) Bu sanatla uğraşanlara Nakkaş denir. Duvar süslemesinde yaygın olarak kullanıldı.
• Oymacılık: Taş ya da ahşap oymacılığıdır. Mimari süslemede yaygın olarak kullanıldı.
• Kakmacılık: Ahşabın içine değerli bir madenin gömülmesidir. Mimari süslemede yaygın olarak kullanıldı.
NOTLAR:
• Klasik Dönem(14.15.16.17.yy lar) Mimari Eserlerinden bazıları; Bursa Ulu Camii, Yeşil Türbe, Anadolu(güzelce) Hisar. Rumeli(boğazkesen) Hisarı, Topkapı sarayı(uzun dönem yönetimde kullanılan saray), Sahnı Seman Medresesi(Fatih), Süleymaniye Külliyesi, Selimiye Külliyesi, Sultan Ahmet Cami(mavi cami); Mimarı -Sedefkâr Mehmet Ağa ,Kaleyi Sultani, Kilitbahir Kalesi, İshak Paşa Sarayı…
• Batı tarzı Mimariler(18.19.yy lar); Nuri Osmaniye Camii, III. Ahmet Çeşmesi, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı(Osmanlının son dönem yönetimde kullandığı saray), Yıldız Sarayı (II.Abdülhamit’ in yönetim merkezi)