Osmanlı’da Duraklama Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı’da Duraklama Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

(17 Y.Y.) – (1600-1700)

Batı etkisi görülmez.(Klasik dönemin devamıdır) Osmanlı’da Siyasi, Askeri, Ekonomik, Bilim ve Sosyal hayatta bozulmalar yaşanmaktadır. Osmanlı, Batıdaki gelişmelerden olumsuz etkilendi. Özellikle; coğrafi keşifler ve Rönesans’tan.Ekonomik-ticari bilim-teknik
Uyarı: XVII. yy da Osmanlıda kurumların bozulmasını ifade eden bazı deyimler: ” Devlet ocak içindir” Yeniçerinin bozulmasını , ” Beşik ulemalığı” eğitimin bozulmasını, ” Kafes usulü” merkezi otoritenin bozulmasını ifade eder.
Dönemin Islahatçıları:
❖ I.Ahmet; Ekber-Erşet Sistemi.Kafes usulü,
❖ Genç Osman (II. Osman); Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk padişahtır. Harem dışı evlilik yapmıştır. Şeyhülislamın yetkilerini kısıtladı. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk sultandır.
❖ IV. Murat; Devlet içinde yaşanan sorunların temellerini öğrenmek için raporlar hazırlattı. (Koçi Bey Risalesi ).İstanbul ve Anadolu da ki asayişi sağladı. İçki, tütün, kumar ve gece sokağa çıkma yasağı uyguladı.
❖ Tarhuncu Ahmet Paşa; İlk Modern Bütçe’yi hazırladı. Gelir – gider dengesini oluşturdu.
❖ Köprülüler Devri; Köprülü Mehmet Paşa (Şartlı gelen ilk Vezir-i Azam ), Fazıl Ahmet Paşa, Mezifonlu Kara Mustafa Paşa.

Duraklama Döneminde, Askeri, Siyasi ve Mali konularda düzenleme yapılmıştır. Hukuk ve yönetim şekline dokunulmamıştır.