Orta Asya Göçlerinin Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

Orta Asya Göçlerinin Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

Türk göçleri sonunda;
• OrtaAsya’dan göç eden Türkler, Anadolu, Suriye, Orta Avrupa ve Sibirya’ya yerleştiler.
• Değişik bölgelere göç eden Türkler farklı kültürleri etkilediler ve kendileri de o kültürlerden etkilendiler. Bu etkilenmeler sonucu Türk boyları arasında dinî, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi farklılıklar meydana geldi.
• Göçettikleri yerlerde Türkler değişik adlarla devletler kurdular.
• Göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve askerî teşkilatlanma açısından örnek oldular.