Ordusunun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi ve Mustafa Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi

Ordusunun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi ve Mustafa
Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi
Yunan ordusunun Polatlı’ya kadar gelmesi halkın ve ordunun moralini bozduğu gibi TBMM’de de kaygılara yol açtı. Bazı milletvekilleri TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasını istedilerse de bu fikir kabul edilmedi.
Mecliste yapılan sert tartışmalar sonucunda son çare olarak Mustafa Kemal’in ordunun başına geçmesi istendi. Mustafa Kemal, bu konuda Nutuk’ta şu açıklamaları yapmıştır: “Bana Başkomutanlık verilmesiyle ilgili 5 Ağustos 1921’de bir yasa çıkarıldı. Bu yasanın ikinci maddesine göre bana verilmiş yetki şuydu: Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisinin bununla ilgili yetkisini Meclis adına süreli olarak kullanabilir. Bu maddeye göre benim vereceğim buyruklaryasa olacaktı.”

 

baskomutan-mustafa-kemal