Öne Bükülü Takla

Öne Bükülü Takla
Öne bükülü taklanın teknik özellikleri
Ayakta duruş pozisyonunda, bacaklar bitişik ve kollar baş üzerinde yukarıya kaldırılmış durumda iken harekete başlanır (Resim 1). Daha sonra çömelik pozisyona geçilir. Bu pozisyonda, dizler birleştirilir ve ayak parmak uçlarında durulur. Eller omuz genişliğinde açık, aynı hizada, parmaklar açık ve parmak uçları karşıyı gösterir durumda olacak şekilde ayaklardan yaklaşık 50 cm kadar önde mindere yerleştirilir (Resim 2). Bükülü olan dizler ile ileriye ve yukarıya doğru hızlı bir itiş yapılırken aynı zamanda çene göğse doğru yaklaştırılır. Mindere ensenin teması sağlandığında öne doğru yuvarlanma devam ettirilirken bacaklar gergin ve bitişik olarak tutulur (Resim 3, 4). Topuklar yere temas ettiğinde, eller kalçanın her iki yanına konur ve hızlı bir itiş ile ayağa kalkış sağlanır (Resim 5, 6).

Öne bükülü taklada yardım şekli: Harekete yardım edilirken öğrencinin arkasında öne hamle pozisyonunda durulur. Hareketi uygulayan öğrenci topukları yere temas ettiği anda, elleriyle kalçasının iki yanından yere itiş yaparken, yardımcı iki eliyle öğrencinin belinden tutarak ileriye doğru iter. Böylece dengeli kalkışına destek verir (Resim 1).

Bu çalışma, öne bükülü taklada bacakların gergin ve bitişik, vücudun dengeli olarak kalkış ya-pabilmesini sağlamaya yöneliktir. Jimnastik minderi üzerinde bacaklar gergin bir şekilde ellerle yerden destek alma çalışmasını öğretmen rehberliğinde aşağıdaki yönergeyi takip ederek yapınız.

• Sırtüstü yatar pozisyondayken bacaklar, dizden gergin baş üzerine kadar getirilir. Eller, parmak uçları omuza doğru dönük şekilde boyun ve omzun tam ortasında kalan noktada yere konur (Resim 1). Bu noktada bacaklar ileriye doğru hızla savrulurken dizler, bükülmeksizin yere kadar hareketi devam ettiriniz (Resim 2, 3, 4).
• Topuklar yere temas ettiğinde eller, kalçanın her iki yanında yere konur ve itilerek kalça yerden yukarıya doğru kaldırılmaya çalışılır. Bu hareketi çokça çalışınız.
one-bukulu-takla