Ölmüş Birisinin Arkasından Dua Etmek

Ölmüş Birisinin Arkasından Dua Etmek

Ölmüş birisi için yapılabilecek en büyük iyiliklerden birisi onun için dua etmektir. Nitekim; “Ey Allah’ın Resulü, anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkanı var mı, ne ile onlara iyilik yapabilirim?” diye soran Ebû Ubeyd Mâlik Îbn Rabîa es-Sâidî (r. a.)’ye Peygamber Efendimiz: “Evet vardır Onlara dua, onlar için Allah’tan istiğfar (günahlarının affedilmesini) talep etmek, onlardan sonra -vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babasının akrabalarına karşı da sıla-i rahmi (akraba ziyaretini) ifa etmek, anne ve babasının dostlarına ikramda bulunmak “cevabını vermiştir (Ebu Davud, Sünen, Edeb, 12; Îbn Mace, Sünen, Edeb, 2.).

Yine Kur’an’da Onlardan sonra gelenler şöyle derler: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla ” (Haşr suresi, 10. ayet ) ayeti, cenaze namazı, dua ve istiğfarın ölülere fayda vereceğini bildirmektedir( Hayrettin Karaman, Îslam’ın Işığında Günün Meseleleri, S. 107.).

Hz. Muhammed, Müslim’de Ebu Hüreyre (r a)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “Însan ölünce bütün amelleri kesilir. Ancak üç şey (bunları yapan üç kişi) müstesna: Sadaka-i cariye (bırakan) veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya kendine dua edecek salih evlat (bırakan)” (Müslim, Sahih, Vasiyyet, 3; Ebu Davud, Sünen, Vesaya, 14.).

Buna göre:
a- Sadaka-i cariye denilen, insanların istifade edebileceği yol, köprü, hastane, okul, cami, yurt, çeşme, mescit ve vakıf eserleri yapmaktır. Bu türden bir müessese hayatta kaldığı müddetçe, kıyamete kadar orada yetişenlerin kazandıkları sevapların bir misli de bu müesseseleri kuranların amel defterlerine kaydedilecektir

b- Îlim ehlinin bıraktığı eserler de sadaka-i câriyedendir. Eserlerdeki ilimlerden herkes, kapasitesine göre istifade eder.

c- Ölen kişi, ardından hayırlarda bulunacak ve faydalı nesiller yetiştirecek evlat bırakırsa, onun da amel defteri kapanmaz.

Ölüler, hayatta olan insanların kendilerine ettikleri dualardan faydalanırlar. Hayatta olanlar, Allah’a ölü için dua eder, ruhuna bağışlamak için Kur’an-ı Kerim okursa, bunun ölülere faydası olduğu haber verilmiştir. Öte yandan gerek ölümü hatırlatması gerekse insana zarar verici nitelikteki hırsı engellemesi amacıyla kabir ziyareti yapmak dinimizde dirilere tavsiye edilen davranışlardandır. Kabir ziyaretinde, dua edip, Kur’an okumak ve bu okunanları ölülerin ruhlarına göndermek tavsiye edilmiştir.
dua_etmek

 

Dua hayatta olan kimseye fayda verdiği gibi ölüye de yarar sağlar. Îçinden geldiği şekliyle ölüler için Allah’a dua etmek, istek ve mağfirette bulunmak önemlidir. Âlimlerin çoğu; ölen birisi için verilen sadakanın, şartlarına uygun olarak okunan Kur’ân-ı Kerîm’in, yapılan duâların ona ulaşacağını söylemişlerdir. (bk. Nevevî, Fetâvâ 92; Ibn Âbidîn, el-Ukâd l1/297.) Fakat ölenin mü’min olarak gitmiş olması, bunun birinci ş artı d ır. Mü’min olarak ölmeyenler için yapılan bağış dileklerinin asla kabul olunmayacağını, Allah (c.c.) Kur’an’da haber vermektedir. (Tevbe Suresi, 80. ayet.).