Okyanusal İklim Hakkında Kısa Bilgi

Okyanusal İklim Hakkında Kısa Bilgi
Bu iklim tipi orta kuşak karalarının batı kıyılarında etkilidir. Bu iklim tipinin biçimlenmesinde başlıca etmenler denizellik, okyanus akıntıları ve batı rüzgârlarıdır.
Sıcaklık ve yağış yönünden mevsimler arası farklar fazla değildir. Yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 10 °C’tur. Kışlar çok soğuk değildir, yazlar serindir.
Yağış, bütün yıla düzenli bir biçimde dağılmıştır ve 1000 mm’den fazladır. Batı rüzgârları orta kuşak karalarının batı kıyılarına denizden estiğinden buralara bol yağış bırakır (4.5.Grafik).

okyanusal_iklimi
Okyanusal iklimde her mevsim yağış görülür. Doğal bitki örtüsü ormandır (4.20.Fotoğraf).