Nötronun Keşfi Hakkında Kısa Bilgi

Nötronun Keşfi
Atomların yapısında elektronların yükünü dengeleyecek sayıda, proton olduğunu öğrendik. Atom kütleleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, hesaplanan kütle değeri ile atomun yapısındaki protonların toplam kütlesi arasında büyük farklılıklar olduğu belirlendi.
Bu farklılık bilim insanlarını, atomun yapısında, sayısı protonun sayısına yakın ya da genellikle daha fazla olan ve bir tanesinin kütlesi, bir protonun kütlesine neredeyse eşit olan yüksüz bazı taneciklerinde bulunması gerektiği fikrine ulaştırdı.
Örneğin, kükürt atomunda 16 proton vardır. Ancak, kükürt atomunun kütlesi yaklaşık 32 proton kütlesi kadardır. Kükürt atomunda bulunan protonların kütlesi; çekirdeğin kütlesinin ancak yarısı kadardır. Diğer yarısında ise bu ağırlığı tamamlayacak bir tanecik olmalıdır.
1920 yılında Ernest Rutherford, gerçekleştirdiği alfa deneyi ile çekirdekte yüksüz taneciklerin de olabileceği fikrini ortaya attı.
Nötronun Keşfi