Necdet Ünüvar Kimdir?

Necdet Ünüvar Kimdir?

Necdet Ünüvar, 6 Haziran 1960’ta Adana Ceyhan’da doğdu. Babasının adı Halil, annesinin adı Müzeyyen’dir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

İç Hastalıkları ile Endokrinoloji ve Metabolizma ihtisaslarını Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.

Doçent ve profesör oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 12.12.2002-08.05.2007 arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

23. ve 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 6 Araştırma Komisyonunda görev yaptı: 3’ünde Başkanlık (Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı, Bilişim ve İnternet, Sağlıkta Şiddet), 1 Başkanvekilliği (Kayıp Çocuklar), 2 Üyelik (Muhsin Yazıcıoğlu).

2 İhtisas Komisyonunda görev aldı: 23. ve 24. Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı, 24. Dönemde 31.01.2013 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçildi. Ayrıca Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı olarak görevi devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Ünüvar’ın “Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarında Tedavi”,” “Her dem Erdem” ve “Dijital Siyaset” adlı 3 kitabı bulunuyor ve Ingilizce biliyor.

(English)
Necdet Ünüvar, born in Adana/Ceyhan at 6th June 1960. His father’s name is Halil and his mother’s name is Müzeyyen.

Medical Doctor and Lecturer Prof. Dr.: Graduated from Atatürk University.

He completed expertise about Internal Diseases with Endocrinology and Metobolism in Ankara Education and Research Hospital.

He became Associate Professor and Professor. He also implemented presidency of Endocrinology and Metabolism Science Field. He worked as Undersecretary of Ministry of Health from 12.12.2001 to 08.05.2007.

He elected as Adana City Member of Parliament in 23rd and 24th periods. He worked in 6 research commissions. He was president in 3 of them (Drug and Substance Addiction, IT and Internet and Violence in Health Sector), he was deputy president in 1 of them (Lost Children) and he was member in 2 of them (Muhsin Yazıcıoğlu).

He assigned to 2 expertise commissions. He worked as member in Planning and Budget Commission in 23rd and 24th periods, he elected as president of Health, Family, Labour and Social Affairs Commissions in 24th period. In addition, his presidency for Turkish-Azerbaijan Friendship Group is stil going on.

He is married and has 3 children who Ünüvar the “Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarında Tedavi”,” “Her dem Erdem” and “Dijital Siyaset” has 3 books from and speak English.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, (d. 6 Haziran 1960, Ceyhan, Adana Türkiye), Türk siyaset adamı.

İlk ve Orta öğrenimini Erdemli’de tamamladı. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru ünvanı aldı. 1985-1986 yılları arasında Mardin SSK Dispanserinde zorunlu hizmetini tamamladı. 1986-1991 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniğinde Başasistanlık yaptı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 1994-1996 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Doçent, 1998 yılından itibaren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Profesör oldu

2002 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. TBMM 23. ve 24. dönem Ak Parti’den Adana milletvekili seçildi. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca 2013 yılı itibariyle TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
necdet-unuvar