MUSTAFA KEMAL’İN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

MUSTAFA KEMAL’İN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Mustafa Kemal’i tanımanın yolu onun icraatları olmalıdır. Meseleye bu açıdan bakarsak Türk insanının Mondros Mütarekesi ve bunu müteakiben Sevr Antlaşması’na karşı Anadolu’da başlatmış olduğu Kuvayımilliye hareketinin fikrî ve fiilî öncüsü olarak bu idealin amacına ulaştırılmasında o ilk sırayı almaktadır. Bunun yanında günü geldiğinde yani Kuvayımilliye ile düşman işgalinin kırılması ve kovulmasının mümkün olmayacağı düşüncesiyle düzenli orduya geçişi en az kayıp ile gerçekleştirmeyi başarmış ve gerektiğinde Kuvayımilliye’de ısrarlı olan en yakın dostlarını bile karşısına alabilmiştir. Düşman kuvvetlerinin Batı Anadolu’yu işgali ile Ankara üzerine saldırmaya hazırlanması sırasında bütün yetki ve sorumluluğu üstlenerek Büyük Taarruz’u gerçekleştirmiş ve nihai zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur.

AbdülkadirYuvalı, Atatürk İlkeleri ve Diğer Akımlar, C XII, s. 39,

“… Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini hürriyet ve demokrasiye kavuşturmak uğrunda savaşarak başarı kazanan büyük Türk önderi hakkındaki engin duygularımı ve hayranlığımı iletmek isterim. Atatürk’ün hayatı ve eseri yalnız Türkiye için değil, dünyanın bütün hür milletler için ilham kaynağı olmaya devam edecektir.”

Bekir Tünay, Atatürk ve Liderlik, CI, s. 2,

Mustafa Kemal bir konuşmasında “Çok zaman geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak, bu müthiş kasırga, dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık umumi bir harp felaketinin bütün kötülükleri ile bir kere daha karşılaşacak! Bu kanlı, tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir maniaya çarptırmadan yöneterek harp dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak, bizim için hayati önem taşımaktadır.” demiştir.

1938 (Nihat Reşat Belger, Ulus gazetesi 10. 11. 1961)

I. Dünya Savaşı’nda son savaştığı Suriye Cephesi’nde imkânsızlıklar içinde kendisine bağlı orduyu Adana hattına çekmesi ve burada önemli birsavunma oluşturması Mustafa Kemal’in askerî liderliği bakımından önemli bir başarısıydı. Bu çekilme esnasında Yıldırım Orduları Grup Komutanı Liman Von Sanders bir gün Mustafa Kemal’i odasına çağırarak: “Siz harp cephelerinde, Arıburnu’nda ve Anafartalar’da tanıdığım komutansınız. Aramızda gerçi bazı hadiseler A geçti fakat bunlar birbirimizi tanımamıza yardım etti. Artık Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Emrim altındaki kuvvetleri, bu memlekete geldiğim günden beri saydığım bir komutana-size-bırakıyorum. Bu umumi felaket içinde bedbahtlık duymamak imkânsızdır. Ben yalnız komutayı size bırakmakla avunuyorum. Emir sizindir, ben sizin misafirinizim.” dedi.

Conkbayın’nın güneyindeki 261 rakımlı tepeden sahilin gözcülüğünü yapmakla görevli olan erlerin Conkbayın’na doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm.
– Niçin kaçıyorsunuz, dedim.
– Efendim düşman, dediler.
– Nerede?
– işte, diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve rahatça ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün: Ben kuvvetlerimi bırakmışım, efrat on dakika istirahat etsin diye… Düşman da bu tepeye gelmiş… Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın! Ve düşman, benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim istirahatta oldukları biranda yakalanacaklar. Kaçan askere:
– Düşmandan kaçılmaz, dedim. -Cephanemiz kalmadı, dediler. -Cephaneniz yoksa süngünüz var, dedim. Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Conkbayın’na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile cebel bataryasının yetişebilen askerlerini “marş marş”la benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir erimi gönderdim. Bu askerlersüngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımızan bu andır.

Lloyd George (Loyd Corc)Türk orduları 1922’deYunan ordularını Akdeniz’e dökünceİngiltere parlamentosunda yaptığı konuşmada;
“-Arkadaşlar! Asırlar pek nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dâhiyi asrımızda Türk milleti yetiştirdi. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelir?” der ve kürsüden iner. Daha sonra Başbakanlıktan istifasını verir.

mustafa-kemalin-kisisel-ozellikleri