Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı

Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan kısa bir süre önce Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı olmuştu. Ancak anlaşma gereği Yıldırım Orduları dağılınca Mustafa Kemal İstanbul’a çağrılmıştı. Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi. Mustafa Kemal’in İstanbul’a geldiği gün İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan bir filo Dolmabahçe’de demirledi. Aynı gün karaya asker çıkarılarak şehrin önemli yerlerine askerler yerleştirildi. Boğaz’da düşman gemilerini gören Mustafa Kemal yaverine “Geldikleri gibi giderler!” 1 arkadaşı Rafet Ferit’e ise “Hata ettim, İstanbul’a gelmemeliydim. Neyapıp edip Anadolu’ya dönmenin çaresini bulmalı.”2 dedi.
Mustafa Kemal, 15 Mayıs 1919’a kadar kaldığı İstanbul’da devletin ve milletin kurtarılması için siyasi çözümler aradı. Etkin bir hükümet kurulması, ordunun terhisinin, silah ve cephanelerinin tesliminin engellenmesi için çalışmalar yaptı. Ayrıca sivil ve askerî yöneticilerle ve padişahla görüşmeler yaptı. Tüm bu görüşmelerin ve yaptığı çalışmaların sonunda Mustafa Kemal’de oluşan kanaat, bağımsızlık için mücadele edilmesi gerektiğiydi. Mücadelenin merkezi Anadolu, neferleri ise bağımsızlığına inanan Türk milleti olacaktı. Milletin dayanışması ve inancıyla ancak içinde bulunulan durumdan kurtulabilinirdi.