Mustafa Kemal – General Harbord Görüşmesi

Mustafa Kemal – General Harbord Görüşmesi
General Harbord Eylül 1919’da Sivas’a gelir ve Mustafa Kemal’le görüşür.Aralarındaşöylebirkonuşmageçer. GeneralHarbord:
— Ben bu vazifeye getirildiğim zaman Türk tarihini okudum. Gördüm ki milletiniz büyükordular hazırlamış, büyük kumandanlar yetiştirmiştir. Bunu yapan bir millet, mutlaka bir medeniyet sahibi olmalıdır. Bunu takdir ederim. Fakat bugünkü vaziyetimize bakalım. Başta Almanya olmak üzere dört müttefiktiniz. Dört sene muharebe ettiniz, neticede mağlup oldunuz. Dördünüz bir arada yapamadığınız birşeyi, bu vaziyetinizde tek başınızayapmayı nasıl düşünebilirsiniz? Fertlerin intihar ettiğini zaman zaman görürüz. Şimdidebirmilletinintiharınamışahitolacağız?
Atatürk, büyük bir heyecan içinde bu sözlere aşağıdaki cevabı vermiştir:
— Şunu bilmenizi isterim ki biz, emperyalistlerin pençesine
düşen birkuş gibi sefil birölüme mahkûm olmaktan ise babalarımızın oğlu sıfatıylavuruşarak ölmeyitercihederiz.
Harbord ve arkadaşları sessizce ayağa kalkıyorve şöyle diyorlar:
— Bizde olsak öyle yapardık…

mustafa-kemal-ataturk