Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Yaşadığı sıkıntılar onu hiçbir zaman inandığı hedeften vazgeçiremedi. Çocuk denecek yaşta kendi verdiği kararlaaskerlikmesleğini seçti. Askerî eğitimini başarıyla tamamladı. ManastırAskerî İdadisinde genç bir öğrenci iken memleketin içinde bulunduğu sıkıntılara kayıtsız kalmadı. Harp Okulu ve Harp Akademisinde kendi gibi düşünen arkadaşlarını etrafında topladı. Askerlik mesleğine başladığı ilk günden ölümüne kadar olan süreçte millet için çalışmaktan vazgeçmedi. En umutsuz günlerde milletine olan inancını kaybetmedi. Çanakkale’de dünyanın en güçlü devletlerini yendi. Hakkında çıkan idam fermanları onu inandığı yoldan döndüremedi. Kurtuluş mücadelesinin değişmez lideri oldu. Sakarya Meydan Muharebesini, Büyük Taarruzu, Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazanarak Türk milletine güvenmekteki haklılığını bir kez daha ispatlamış oldu. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda birçok yenilik yaptı. Anadolu’yu karış karış gezerek halkın dert ve sıkıntılarını dinledi. Gittiği heryerde yaptığı yenilikleri bizzat kendisi anlattı.
Devlet işlerinde son derece titiz olan, hiçbir mazeret kabul etmeyen Atatürk kendi sağlığına gerektiği kadar özen gösteremiyordu. Devleti ilgilendiren meselelerde aralıksız çalışma alışkanlığı vardı. Bu yoğun tempo 1937’de sağlığını iyice bozmuştu. Yorgunluk belirtileri ortaya çıkmıştı. Hastalığının ilk belirtileri görülmeye başladı. Atatürk’ün rahatsızlığına ilk teşhisi Yalova gezisinde Dr. Nihat Reşat Belger koymuştur. Kesin tanı için özel doktoru Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp çağrılır. Onun da teşhisi aynıdır. Hastalık sirozdur. Ciddi bir perhiz ve istirahat gereklidir. Fakat Atatürk yurt gezilerine devam eder. Gemlik Suni İpek ve Merinos Fabrikalarını açmak için Bursa’ya gider. Bu gezide çok yorgun düşmüştür. Dolmabahçe Sarayı’nda birsüre dinlenir.

Mustafa Kemal, 25 Şubat 1938’de Balkan Antantı toplantısına katılmak üzere Ankara’ya döner. Ankara’da Balkan devlet adamları ile uzun görüşmeler yapar. Hastalığının artması üzerine Fransa’dan doktor Fiessinger (Fisinger) davet edilir. Fransız profesör Türk doktorlarının teşhisini doğrular ve Atatürk’e “Büyük kumandan büyük harpler yaptınız. Muzaffer oldunuz. Ama bu işin kumandanı da benim. Siz bana tabi olacaksınız, bana yardım edeceksiniz.” der. Doktorların kesin dinlenme tavsiyesinde bulunmasına rağmen gündemde olan Hatay sorununu çözmek için yoğun bir şekilde çalışmaya başlar. 20 Mayısta Mersin’de askerî birliklerin geçit törenini izler ve 24 Mayısta Adana’da askerî birlikleri denetler. Ankara’ya döndüğünde hastalık onu yorgun düşürmüştür. Ankara’da sadece bir gün kalır. 26 Mayısta İstanbul’a hareket eder. Savarona yatına yerleşir. 8 Temmuzda Prof. Fiessinger ikinci defa gelir. Atatürk’e mutlaka dinlenmesi gerektiğini söylemesine rağmen Atatürk, 9 Temmuzda Savarona’da Bakanlar Kuruluna saatlerce başkanlık eder. Tekrar rahatsızlanınca Dolmabahçe Sarayı’na nakledilir. Fakat burada da bakanlar ve yabancı elçilerle görüşmelerine devam eder.
Sağlık durumu her geçen gün kötüye gitmektedir. Rahatsızlığından dolayı 29 Ekimde Ankara’ya gidişi iptal edilir. Atatürk, sonraki günlerde sivil ve askerî bürokratlarla görüş¬melere devam etmiştir.16 Ekim akşamı komaya girer ve dört gün komada kalır. 1 Kasım 1938’de TBMM toplantısının açış konuşmasını bizzat kendi yapmak ister fakat hastalığı ilerlediği için
onun yerine konuşma metnini Başbakan Celal Bayar okur. Mustafa Kemal Atatürk, son günlerinde yazdığı bu açılış konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı eğitim ve kültürel alandaki atılımları anlatır.Türkdış politikası hakkında bilgiler verir.

Yüksek öğrenim gençlerini, istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz gibi millî bilinç sahibi, modern ve kültürlü olarak yetiştirmek için İstanbul Üniversitesi’nin gelişmesi, Ankara Üniversitesi’nin tamamlanması ve Doğu Üniversitesi’nin yapılan çalışmalarla belirlenmiş olan kurallar içinde, Van Gölü civarında kurulması çalışmaları, hızla ve önemle sürdürülmektedir.
Geçen yıl deneylerinin ümit verici nitelikte olduğunu gördüğüm eğitmen okulları çok iyi sonuçlar vermiş ve eğitim kadrosuna bu yıl 1500 kişi daha eklenmiştir. Önümüzdeki yıllar içinde bu sayının artırılacağı şüphesizdir.
Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları övünülecek değer ve nitelik göstermektedir. Tarih tezimizi, reddedilmez kanıt ve belgelerle bilim dünyasına tanıtan Tarih Kurumu, memleketin çeşitli yerlerinde yeniden kazılar yaptırmış ve milletlerarası toplantılara başarıyla katılarak verdiği bildirilerleyabancı uzmanların ilgi veövgülerini kazanmıştır.
Dil Kurumu en güzel ve en verimli bir iş olarak türlü bilimler ile ilgili Türkçe terimleri tespit etmiş ve böylece dilimiz, yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda temel olacak adımını atmıştır.
Bu yıl, okullarımızda eğitimin, Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla başlamış olmasını kültür yaşamımız yönünden önemli bir olay olarak nitelemek isterim.
Barış, milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir kez ele geçirilince sürekli özen, ilgi ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını gerektirir.
Memleketimizin her gün daha çok güçlenmesini sağlamak için her alanda, her türlü olasılığa karşı koyabilecek bir durumda bulunmak gerekir. Dünya olaylarının bütün gelişimini büyük bir dikkatle izlemek, barışseversiyasetimizin dayandığı kuralların başlıcalarıdır.
Cumhuriyet hükûmeti bu gerçeği görmüş, uygulamış ve en yakın komşularıyla olduğu kadar en uzak devletlerle olan ilişkilerini, dostluklarını, anlaşmalarını ona göre düzenlemeyi bilmiş ve böylece dış siyasetimizi sağlam kurallara dayandırmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından bir gün sonra 11 Kasım 1938 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Meclis başkanı M. Abdülhalik Renda anayasa gereğince cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını duyurdu. Gizli oyla yapılan seçimde 348 oyla Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı oldu.

mustafa-kemal-ataturkun-olumu mustafa-kemal-ataturkun-olumu1 mustafa-kemal-ataturkun-olumu2