Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar,Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar nedir, Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar Hakkında Kısa Bilgi, Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar hakkında
Mitoz ve Mayozun Benzer Yönleri

Hücre sayısı artırılır.

Üreme gerçekleştirilir.

DNA lar kendilerini eşler.
Sentrozom eşlenmesi, çekirdek zarının ve çekirdekçiğin erimesi, sitop­lazmanın bölünmesi gibi temel bölünme olayları gerçekleşir.
Kardeş kromatidler birbirinden ayrılır.
Türün kromozom sayısı korunur (Mayoz’da döllenmenin de yardımıyla).
Bitki ve Hayvan Hücrelerinde Bölünmenin Farkları
Sentrozomun eşlenmesi, sadece hayvansal hücrelerde gerçekleşir.
Sitoplazma bölünmesi; hayvan hücrelerinde boğumlanarak, bitki hüc­relerinde ise hücre plağı oluşturularak sağlanır.
Bitki hücrelerinde iğ iplikleri sitoplazmik proteinlerden, hayvan hücrele­rinde ise sentrozom sayesinde oluşturulur.
Mitoz ve Mayozun Özel Olayları
Su yosunlarının çoğunda döllenmeyi mayoz bölünme izler. Yani zigot mayoz geçirir. Bunun için, normal bireyler haploit kromozomludur.
Çiçeksiz bitkilerin çoğunda, mayoz bölünmeyle gametler değil, sporlar oluşturulur.
Erkek arılarda ve çiçeksiz bitkilerin haploid gametofitlerinde gametler mitozla oluşur.

mitoz-ve-mayoz-farklar