Milliyetçilik

Milliyetçilik

Günümüzde dünyayı etkileyen önemli kavramlardan biri de milliyetçiliktir. Milliyetçiliği anlamak için öncelikle millet kavramını tanımlamakgerekir.
“Millet” kelimesi Fransızca “nation” kelimesinin karşılığı olarakaynı soydan, aynı kökten anlamına gelmekte olup ortak değerlere sahip insan topluluğunu ifade etmektedir. Dilimizdeki millet kelimesi, Arapça “mille” sözcüğünden türemiş olup topluluk anlamında kullanılmaktadır. Günümüzde rus porno millet kavramı ise ortak bağları olan ortak ideal etrafında toplanmış insan topluluğunu ifade etmektedir.
Milliyetçilik ise kendilerini aynı milletin üyesi sayan kişilerin mensup olduğu japon porno toplumu yüceltme isteğidir. Bir başka tanıma göre millîamaca ulaşmak için bir ülkü etrafında toplanmayı ifade etmektedir. Günümüzdeki bu anlayışa göre beşeri dayanışma ön planda olup travesti porno sınıf ve zümre ayrımına yer yoktur.

milliyetcilik