Mevsimler Hangi Günlerde Başlar?

Mevsimler, Hangi Günlerde Başlar?
Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin en önemli sonucu mevsimlerin oluşmasıdır. Yıl içindeki farklı sıcaklık dönemleri olan mevsimler Dünya’nın 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart günlerindeki konumuyla belirlenmiştir.

a. 23 Eylül

• Her yerde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Bu duruma ekinoks (gece gündüz eşitliği) denir.
• Güneş ışınları yerel saatle 12.00’de Ekvator’a dik düşer. Bu saatte Ekvator’da yatay yüzeylerdeki cisimlerin gölgesi oluşmaz.
• Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Yarım Küre’de ilkbahar başlangıcıdır.
• Kuzey Yarım Küre’de gölge yönleri kuzeye, Güney Yarım Küre’de ise güneye doğrudur. Cisimlerin gölge boyu kutuplara gidildikçe uzar.
• Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer.

• Aynı meridyen üzerindeki yerlerde Güneş aynı anda doğar, aynı anda batar.

23_eylul

b. 21 Aralık
• Güneş ışınları Güney Yarım Küre’deki 23° 27′ lık paralele dik düşer. Bu paralele Oğlak Dönencesi denir.
• Yerel saatle 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yatay yüzeylerdeki cisimlerin gölgesi oluşmaz.
• Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece, Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.
• Kuzey Yarım Küre’de kış, Güney Yarım Küre’de yaz başlangıcıdır.
• Kuzey Yarım Küre’de gündüzler, Güney Yarım Küre’de geceler uzamaya başlar.
• Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye büyüyen açılarla gelirken Güney Yarım Küre’ye küçülen açılarla düşer.
• Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz, Kuzey Kutup Da-iresi’nde 24 saat gece yaşanır.
c. 21 Mart
• Her yerde gece ve gündüz süresi eşittir.
• Güneş ışınları sadece Ekvator’a dik düşer ve sadece Ekvator’da yatay yüzeylerdeki cisimlerin gölge boyları yerel saatle 12.00’de sıfır olur.
• Aynı meridyen üzerindeki yerlerde Güneş aynı anda doğar, aynı anda batar.
• Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de sonbahar başlangıcıdır.
• Aydınlanma dairesi kutup noktalarından geçer.

23_earalik-21_mart

ç. 21 Haziran
• Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’deki 23° 27′ lık paralele dik düşmektedir. Bu paralele Yengeç Dönencesi denir.
• Yerel saatle 12.00’de Yengeç Dönencesi’nde yatay yüzeylerdeki cisimlerin gölgesi oluşmaz.
• Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, Güney Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.
• Kuzey Yarım Küre’de geceler, Güney Yarım Küre’de gündüzler uzamaya başlar.
• Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye küçülen açılarla, Güney Yarım Küre’ye ise büyüyen açılarla düşer.
• Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım Küre’de kış başlangıcıdır.
• Yengeç Dönencesi’nin kuzeyindeki cisimlerin gölge yönleri kuzeye, güneyindeki cisimlerin gölge yönü güneye doğrudur.
• Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz, Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gece yaşanır.
• Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.

21_haziran