Mevlid Kandili duaları nelerdir?

Mevlid Kandili duaları nelerdir?

2 Ocak 2015 Cuma günü, peygamber efendimiz Hz.Muhammed (S.a.v)’ın doğum günü bu mübarek günde yapılması gerken ibadetler ve dualar hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz, bu mübarek günü bol dualarla geçirebilir, okunması gerken tüm duaları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Cuma günü çok önemli bir gün çünki peygamber efendimiz Hz.Muhammed(S.a.v)’ın doğu günü olan Mevlid Kandili.Peki bu mubarek gün en güzel nasıl değerlendilir? Mevlid kandilinin önemi nedir? Mevlid kandilinde okunması gereken dualar nelerdir? Mevlid kandiliyle ilgili merak ettiğiniz her sorunun cevabını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid, “doğum zamanı” demektir. İslam’da peygamber efendimiz Hz.Muhammed(S.a.v)’ın doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının 11.sini 12.sine bağlayan geceyi, Şiiler 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar.

Bu iki tarih arasındaki haftayı da Vahdet Haftası ilan etmişlerdir. Kandil geceleri İslam’ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır.

NEDEN KANDİL DİYORUZ?

Türkiye’de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim’den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Mevlid Kandilinde okunması gereken en güzel dualardan biriside budur, haberimizin devamında Mevlid Kandili ile ilgili diğer bilgileride bulabilirsiniz.

Ey! bu sonsuz âlemleri, bir zerreden var eden,

Ey! bu sonsuz nimetleri, kullarına yâr eden,

Bizleri cennetlere, sonsuz hissedâr eden,

Rahmân olan,Rahim olan, bağışlayan RABB’İMİZ.

Bu gece biz , ruhumuzun kirlerinden arındık.

Bu gece biz, beden beden imân ile sarındık.

Bu gece biz, ümitlerin mâbedinde barındık,

Açtığımız bu elleri, boş çevirme YÂ RABBİ !

Bu gece biz, tövbe ettik, nice gurur kibirden,

Husûmetten, dargınlıktan, zorbalık ve cebirden,

Er geç, Sana gelmek için, geçeceğiz kabirden.

Bize kabir azabını gösterme hiç YÂ RABBİ !

Bu gece af yağmurunu, sağnak sağnak ver bize,

Bu gece cennet yolunu, adım adım ser bize,

Bu gece nûr perdelerin, kanat kanat ger bize,

Mahşer günü, biz kulları, utandırma YÂ RABBİ !

Ataların emâneti, bu mübârek vatanı,

Vatan için şehit düşüp, kucağında yatanı,

O mukaddes kışlalarda eli silah tutanı,

Düşmanların şerlerinden, emin eyle YÂ RABBİ !

Muhammed ümmetini, türlü iftiralardan,

Hürriyete kasteden, çağ dışı belâlardan,

Bütün genç nesilleri, sapık mâceralardan,

Anarşiden ve nifaktan, emin eyle YÂ RABBİ !

Koru bizi, huzuruna kul hakkıyla gelmekten,

Nefsimizin batağına, aklımızı çelmekten, Koru bizi,

Kelime-i Şehâdetsiz ölmekten,

Hesap günü cümlemize, müjdeler ver YÂ RABBİ !

Koru bizi, o günahkâr ve karanlık yollardan,

Gıybet eden, iki yüzlü, o münâfık kullardan,

Koru bizi, gâfillerle, sarmaş dolaş hallerden,

Cümlemizi, hak yolundan, ayırma hiç YÂ RABBİ !

Senden şifâ bekleyen, nice hasta kullara,

Acılarla kıvranan, yetimlere dullara,

Dilenen, dilenmeyen, açlara, yoksullara;

Bunca yükü taşıyacak, sabırlar ver YÂ RABBİ !

Helâl kazançlarına, haram lokma katmayan,

Haysiyet servetini, hiç kimseye satmayan,

Verdiğin nimetleri, çöplüklere atmayan,

Kullarına darlık yüzü, gösterme hiç YÂ RABBİ !

Müşriklerden sığındık, biz îman siperine,

Sabrı silah eyledik, şeytanların şerrine,

Bu dünyada, şan, şöhret, saltanatın yerine,

Son nefeste , bize imân serveti ver YÂ RABBİ !

Senin Yüce Kelâmını, baş tâcı edenlere,

Ve Hazreti Muhammed’in izinden gidenlere,

Şu anda huzurunda, el açan bedenlere,

Cennet anahtarlarını, ihsan eyle YÂ RABBİ !

Canımızın cânânı, gönlümüzün Sultânı,

İki cihan güneşi, MUHAMMED(S.a.v.)’ın ruhu için,

Kalemiyle, kelâmıyla, İslâm’a hizmet eden,

Enbiyâlar, evliyâlar, âlimler ruhu için,

Mezarları kaybolmuş, nice adsız kahraman,

Nice kefensiz yatan, şehitler ruhu için,

Îman lezzeti tatmış, hayrına hayır katmış,

Bu dünyadan göç etmiş, mü’minler ruhu için,

EL FÂTİHA !…

mevlit kandili duası