Memeliler Hakkında Kısa Bilgi

Memeliler Hakkında Kısa Bilgi
• Vücutları kıllarla kaplıdır. Derilerinde ter, yağ ve süt bezleri gibi salgı bezleri bulunur.
• Yavrular dişide bulunan süt bezleri ile beslenir.
• Kalpleri 4 odacıklı, sıcakkanlı hayvanlardır.
• Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran kaslı diyafram zarı bulunur.
• Akciğer solunumu görülür ve akciğerlerde alveol keseleri bulunur.
• Olgun alyuvarlarında çekirdek yoktur.

• Kuşlardan farklı olarak aort sola kıvrılır.
• Diğer omurgalılardan farklı olarak başın yan tarafında dış kulak çıkıntısı bulunur.
• Boşaltım atığı üre şeklindedir.

memeli_cesitleri

1. Plasentalı memeliler :

• İç döllenme iç gelişme görülür. Embriyonun beslenmesi anne ile embriyo arasında kurulan plasenta ile sağlanır.
• Sindirim atıkları ile boşaltım atıkları ayrı açıklıktan atılır.
• Memelilerin %95′ i bu gruptandır.

2. Yumurtlayan memeliler :
İç döllenme görülür, plasenta bulunmaz. Embriyo yumurta içinde gelişir.

• Yavrularını sütle beslerler.
• Sindirim ve boşaltım atıkları tek bir açıklıktan atılır. Bu yapıya kloak denir. Balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda da kloak görülür.
• Ornitorenk, karınca kirpisi bu gruptandır.

3. Keseli memeliler :,

• İç döllenme görülür, plasenta görülmez. Dişinin üreme kanalında, embriyo tam gelişmeden yumurtadan çıkar, kese içine alınır ve burada süt bezleriyle beslenir.
• Kanguru, keseli sincap, keseli sansar, keseli köstebek örneklerdir.

memeliler memeliler1