Meme Kanserinde Risk

Meme Kanserinde Risk
• 30 yaşından sonra risk artmaktadır. Menopoza giriş devresi olan 45-55 yaşları arasında artış oranında bir duraklama görülmektedir. 55 yaşından sonra sıklığı hızla yükselmektedir.
• Meme kanseri tanısı konulan kadınların yüzde 50′ sinin 65 yaşından büyük olması, yaşam boyu senelik incelemenin önemini göstermektedir.
• Olguların % 70’inde belirlenebilen risk etkeni YOK!
• Belirlenen risk etkenlerinin çoğu kontrol edilemiyor.

• İleri yaş: Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artmaktadır. Hastaların çoğunluğu 50 yaş üzerindedir.
• Aile öyküsü: Annesinde veya kardeşinde meme kanseri öyküsü olanlar yüksek risk altındadır. Fakat meme kanseri olan kadınların % 85′ inin ailesinde meme kanseri öyküsü yoktur. Aile öyküsü sadece anne, kız ve kız kardeşten oluşan yakın akrabaları kapsar. Belirgin bir şekilde pozitif aile geçmişi olan ve menopoz öncesi kadınlar mamografi çektirmeye aile bireylerinin teşhis yaşından 10 yıl önce başlamalıdırlar. Bazı gen testleri, yüksek riskteki hastaları belirleyebilir.
Eğer bir kadının birinci dereceden bir akrabasında meme kanseri varsa riski 2 kat artar.
Ancak, Toplumdaki her 10 meme kanseri olgusundan ancak bir tanesi ailevidir.
• Erken Menarş: 12 yaşından önce adet kanamasının başlaması riski arttırır.
• Geç Menopoz: 55 yaşından sonra olması meme kanseri riskini arttırır.
• Geç doğum yapmak: 30 yaşından sonra hamile kalmak veya hiç hamile kalmamak.
• Alkol kullanımı: Günde 2 kadehten fazla alkol kullanımı.
Östrojen tedavisi: Çoğu çalışma 10 yıldan fazla östrojen alımının meme kanseri gelişiminde ufak bir risk artışına sebep olduğunu göstermektedir. Fakat bu çalışmalar östrojen alımının aynı zamanda osteoporoz , kalp hastalığı, Afzheimer ve kolon kanseri riskinin aza masına sebep olduğunu vurgulamaktadır.

Geçmiş meme kanseri hikayesi: Önceden meme kanseri olmuş hastalar n diğer memelerinde kanser gelişme riski yüksektir. Bu risk yılda %1 ya da yaşam boyu % 10 oran ndadır. Meme kanseri teşhisinden sonra klinik izlemenin sebebi, sadece hastalığın yeniden oluşmasını değil aynı zamanda diğer memede ortaya çıkabilecek kanseri erkenden teşhis etmektir.

Kadın: Kadın olmak meme kanseri oluşum riskini artırır. meme kanseri olan her 100 kadına karşılık 1 erkekte aynı hastalık görülmektedir.

Radyasyona maruz kalmak: Hodgkin hastalığı için ışın tedavisi uygulanan hastalar yaklaşık 10 yıl sonra yüksek meme kanseri riskine sahip olur, bu gruptaki hastalarda erken teşhise önem veri me idir

Beslenme biçimi ve şişmanlık: Bazı çalışmalar meme kanserinin bazı tiplerinde diyetin etkili olduğunu göstermiştir. Yaşlı ve şişmanlarda görülme olasılığı artmaktadır. Az yağlı, dengeli ve sebze-meyve ağırlıklı diyetin riski azalttığı öne sürülmektedir. Sigara ile meme kanseri arasındaki ilişki tam olarak gösterilememiştir.

Kadın: Kadın olmak meme kanseri oluşum riskini artırır. Fakat meme kanseri olan her 100 kadına karşılık 1 erkekte aynı hastalık görülecektir.

Radyasyona maruz kalmak: Hodgkin hastalığı için ışın tedavisi uygulanan hastalar yaklaşık 10 yıl sonra yüksek meme kanseri riskine sahip olur, bu gruptaki hastalarda erken teşhise önem verilmelidir

Beslenme biçimi ve şişmanlık: Bazı çalışmalar meme kanserinin bazı tiplerinde diyetin etkili olduğunu göstermiştir. Yaşlı ve şişmanlarda görülme olasılığı artmaktadır. Az yağlı, dengeli ve sebze-meyve ağırlıklı diyetin riski azalttığı öne sürülmektedir. Sigara ile meme kanseri arasındaki ilişki tam olarak gösterilememiştir. Ancak sigaranın diğer birçok organ kanserinde rol oynadığı bilinmektedir.

Meme Kanserinde Risk