Meme Kanseri Sıklığı

Meme Kanseri Sıklığı

  • İstatistiklere göre her 8 kadından birinde hayatının herhangi bir döneminde meme kanseri gelişmektedir.

• Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümör olup kadınlarda görülen tüm kanserlerin %30’unu oluşturmaktadır.

• Avrupa’da yılda 180,000, ABD’de yılda 211.000 yeni olgu saptanmaktadır. Meme kanseri, tüm jinekolojik tümörlerden 3 kat daha yaygındır.

• Günümüzde meme kanserinin oluş nedeni tam olarak bilinmemektedir. Erkeklerde kadınlar kadar sık olmasa da görülme olasılığı vardır. Her meme kanseri olan 100 kadına karşılık 1 erkekte aynı hastalık oluşmaktadır.

meme-kanseri-sikligi