Mantarlar Hakkında Kısa Bilgi

Mantarlar Hakkında Kısa Bilgi

Özellikleri :

  • Ökaryot canlılardır.
  • Genellikle çok hücreli nadiren tek hücreli türleri vardır.

 • Genellikle karalarda ve tatlı sularda yaşarlar.
 • Tamamında hücre duvarı ( çeper ) vardır. Çeper kitinden yapılmıştır.
 • Klorofil içermedikleri için heterotrofturlar. Besinlerini çürükçül ( saprofit ) beslenme ve parazitlik ile sağlarlar.
 • Birden çok çekirdek taşırlar.
 • Büyük bir kısmı ( maya mantarları hariç ) hifsi yapı gösterir. Hifleri renksiz. ince, uzun iplikler olup yan yana gelerek misel adı verilen dokuyu bu da tallus adı verilen yapıyı oluşturur.
 • Yedek besin maddesi olarak nişasta bulunmaz, bunun yerine yağ ve glikojen depolar.
 • Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür.Çoğu haploittir, yalnız zigot diploittir.
 • Maya mantarı, küf mantarı, şapkalı mantar ve enfeksiyon yapan mantarlar olarak gruplandırılır.

Mantarların Biyolojik, Ekonomik Önemi Ve İnsan Sağlığı İle İlişkisi :

 • Çürükçül ( saprofit ) mantarlar yeryüzünde madde dönüşümünde rol oynarlar.
 • Gıda, fermantasyon, ilaç sanayi ve çeşitli ürünlerin elde edilmesinde kullanılırlar

o Şapkalı mantarlar gıda sanayinde

o Maya mantarları ( alkol, ekmek, peynir ) fermantasyon sanayinde o Bazı küf mantarları ( penicilium = panisilin ) ilaç sanayinde

 • Mavi- yeşil veya yeşil alglerle birlikte likenleri meydana getirirler.
 • Pek çok bitki ve hayvan hastalıklarında mikroskobik mantarlar etkilidir .

mantarlar