Manda ve Himaye Hakkında Kısa Bilgi

Manda ve Himaye Hakkında Kısa Bilgi

Kendi kendini yönetecek durumda olmayan bir ülkenin başka bir devlet tarafından yönetilmesidir.
Manda ve himaye;
⦁ Bağımsızlığa

⦁ Ulusçuluğa
⦁ Ulusal egemenliğe aykırıdır.

manda-ve-himaye