Macarlar Hakkında Kısa Bilgi

Macarlar Hakkında Kısa Bilgi

MACARLAR(896-11.YÜZYIL SONLARI)
Macarlar, Volga nehri ile Ural dağları arasında yaşayan Fin-Ugor kavimleri ile On-Ogur Türklerinin karışımından meydana gelen bir kavimdir. Diğer bir adları da Hungar dır. Macarlar, V. yüzyıl sonlarında, Avar ve Sabirlerin baskısıyla, Kuban nehri kıyılarına göç ettiler. IX. yüzyılda Peçenek saldırıları yüzünden tekrar göç etmek zorunda kaldılar. Liderleri Arpad yönetiminde Karpat dağlarını aşarak bu günkü Macaristan’a geldiler (896).Macarlar Avrupa içlerine akınlar yaptılar. Almanlarla savaşarak onların doğuya yayılmalarını engellediler. Böylece Balkan kavimlerinin Almanlaşmasını (Germenleşme) engellediler. Macarlar, Almanları savaş teknikleri ve askeri açıdan da etkileyerek onların savaş taktiklerinin değişmesine sebep olmuşlardır. Macarların yaşadığı topraklara o dönem için Türkiye denilmekteydi.1000 yılında Hıristiyanlığı kabul eden Macarlar, aynı zamanda büyük bir kültürel değişikliğe uğradılar ve Türklük özelliklerini kaybettiler. Buna rağmen Macarlar Türkçe kelimelerin çoğunu kullanmaya devam etmişlerdir. Macarlar ileriki dönemlerde de Türk Türklüğe ilgilerini sürdürmüşlerdir. Bu amaçla 1870 yılında ilk Türkoloji Enstitüsü Budapeşte de açılmıştır.

Macar Devleti Haritasi