Lozan Barış Antlaşmasının Önemi

Lozan Barış Antlaşmasının Önemi

I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerince imzalatılan Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti, neredeyse haritadan silinmiş ve egemenliği ciddi biçimde sınırlandırılmıştır. Mustafa Kemal liderliğinde Millî Mücadele’ye başlayan Türk milleti, savaş meydanlarında büyük zaferler kazanmış ve Lozan Barış Antlaşması’yla siyasi ve hukuki alanda bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.
Lozan Barış Antlaşması, Türk tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Çünkü Batılı devletlerle Türkiye arasındaki ilişkiler bu antlaşmayla yeniden düzenlenmiştir. Batılı devletler Türkiye’nin milletlerarası alanda bağımsız, bütün devletlerle eşit, onurlu, egemen bir devlet olduğunu ve artık Osmanlı Devleti’nin sona erdiğini kabullenmiştir. Antlaşmayla Misakımillî hedeflerine büyük ölçüde ulaşılırken aynı zamanda Mondros Ateşkesi ve Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ispatlanmıştır. Lozan Barış Konferansı sırasında ekonomik, adli ve hukuki alanlarda ülkenin iç işlerine karışma yetkisi veren kapitülasyonlar uzun süre tartışılmıştır. Sonuçta kapitülasyonların kaldırılması ve Osmanlı borçlarının ödenmesinin makul bir takvime bağlanması kararlaştırılmıştır. Antlaşma, bu açıdan ekonomik bağımsızlık belgesi olma özelliğine de sahiptir. Türk bağımsızlık savaşının zaferle sonuçlanması sömürge altında bulunan milletleri harekete geçirmiştir. Bağımsızlık hareketleri sonucu birçokdevletsömürge olmaktan kurtulmuştur.
Ayrıca Lozan BarışAntlaşması, MillîMücadele’de Türkiye’yi en çok uğraştıran Yunanistan’la savaşı ‘ sona erdirerek kalıcı bir barış sağlanması açısından da önem taşımaktadır.
I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerce kabul ettirilen ve ağır şartlar içeren barış antlaşmaları II. Dünya Savaşı na zemin hazırlarken Lozan da karşılıklı müzakerelerle barışın güvencesini oluşturan bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle, savaşı bitiren antlaşmalar içinde hâlen uygulanan sadece Lozan Barış Antlaşması dır. Bunda Türkiye’nin, “Yurtta barış, dünyada barış.” ilkesine sadık kalması ve Lozan Barış Antlaşması nın hükümlerinin uygulanmasında da bu ilkeyi gözetmesinin rolü büyüktür.
Lozan Barış Antlaşması yla Türkiye de yaşayan ve Türk Devleti ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit ve aynı haklara sahip Türk vatandaşı kabul edildi. BöyleceAvrupalıların azınlıkları bahane ederek içişlerimizekarışması engellendi.
Mustafa Kemal, yeni Türk Devleti nin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması için şunları söylemiştir: “Bu antlaşma, Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış
büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir!” “Lozan Konferansı düne ve bugüne ait, üç beş yıla ait hesapların sonuca bağlanmasıyla uğraşmakta değildir. Belki, üç, dört yüzyıllık birikmiş ve yoğunlaşmış hesapların görülmesiyle uğraşmaktadır.”

sözüyle Lozan Barış Antlaşması nı yüzyıllardır birikmiş problemlerin çözüme kavuşturulma çabası olarak görmektedir.

lozan-antlasmasinin-onemi