Liberalizm Hakkında Kısa Bilgi

Liberalizm Hakkında Kısa Bilgi

Siyasi-iktisadi bir öğreti olup ekonomik ve siya­sal faaliyetlerin Özgür olmasıdır.
Liberalizm;
⦁ Çok partili demokrasi
⦁ Pazar ekonomisi
Devletin ekonomiye müdahale etmemesi

⦁ Özel işlerin serbest olması anlamına gelir.
Bağımsızlığa aykırı olan her şey liberalizme, devletçiliğe ve monarşiye karşıdır.

Liberalizm