KUVAY-İ MİLLİYE (MİLLİ KUVVETLER) HAKKINDA KISA BİLGİ

KUVAY-İ MİLLİYE (MİLLİ KUVVETLER)
• İşgallere karşı eli silah tutan Türk halkının direnişidir.
• Gayrinizamidir (düzensiz). Milis güçlerden oluşur.
• Vur-kaç taktiği uygulanır. Saldırı savaşı yapmaz.
• Düşmanı yok edemez ama;yıpratır ve oyalar.
• Bölgesel davranırlar.
• Emir komuta zinciri yoktur. Kendi hukuklarını uygularlar.
• En büyük faydaları TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmalarıdır. Uyarı:Kuvay-i İnzibatiye (İttalifelik Ordusu); Zararlıdır.
Uyarı:Kuvay-i Seyyare (Gezici Ordu); Başta yararlı, sonra zararlıdır.