KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI VE CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI VE CEPHELER
I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti kayıtsız şartsız teslim olmuş, fiilen sona ermişti. Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla biryandan ordularımız terhis edilmeye, ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulmaya başlanmış diğer yandan da İtilaf Devletleri tek taraflı kararlarıyla vatan topraklarımızı işgale başlamışlardı.
Bu durum karşısında Türk halkı isetopyekûn harekete geçerek yurdumuzu işgalden kurtarmak için Mustafa Kemal’in önderliğinde Millî Mücadele’yi başlattı.

kurtulus-cephesinde-cepheler