Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi Hakkında Kısa Bilgi

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi Hakkında Kısa Bilgi

Güney Cepesi:
Güney Anadolu’da cepheler, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı kuruldu.
Birinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde İngilizler, Anadolu’nun güneyine kadar gelmişlerdi. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesine dayanarak da Urfa, Antep ve Maraş ‘I işgal ettiler. İşgaller, Türk halkı tarafından protesto edildi. Milli teşkilatlar kurulmaya başlandı. Ancak İngilizler, işgal ettikleri yerlerde Türk yönetimine karışmadılar. Milletin onuruna dokunacak haraketlerden çekindiler. Bu nedenle, silahlı bir direnme olmadı. Daha sonra, kendi aralarında yaptıkları bir antlaşma gereğince İngilizler, bu yerleri, 15 Eylül 1919 tarihinde Fransızlara bıraktılar.
Fransızlar, işgal ettikleri yerlerde, beraberlerinde getirdikleri Ermenileri Türklere karşı silahlandırdılar.Ermenilerden bir polis teşkilatı kurmaya kalkıştılar. Fransızlar tarafından şımartılan Ermenilerin zulme varan davranışları yöre halkını harakete geçirdi. Fransızlar ve onların güdümündeki Ermenilerin saldırılarına karşı koymak amacıyla, Kuva-yi Milliye birlikleri kuruldu. Sivas Kongresi’nde alınan kararlar gereğince, Temsil Heyeti tarafından bu bölgeye vatan sever subaylar gönderildi. Göğsü vatan aşkıyla dolu, Antepli, Maraşlı ve Urfalı yiğitler, Fransızlara karşı kahramanca mücadele ettiler.
Antep halkı 1 Nisan 1920 de Fransızlara karşı ayaklandı. Antep savunması tarihte eşine az rastlanır bir yiğitlik destanıdır.
Fransızlar Antep’e 9 Şubat 1921’ de girebildiler. Türkiye büyük meclisi Antep şehrinin adını Gazi Antep olarak değiştirdi.

 

guney_cephesi