Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hakkında Kısa Bilgi

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hakkında Kısa Bilgi
Sağlık hizmetlerinde ilk basamağı “Koruyucu Sağlık Hizmetleri” oluşturur. Koruyucu sağlık hizmetleri bireyin hastalıklardan koruması ve sağlığının iyiye gitmesi amacıyla kendisine ve çevresine olmak üzere iki şekilde sunulur.

Kişiye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri; aşılama, sağlık eğitimi, aile planlaması, 0-6 yaş grubu sağlam çocukların izlenmesi, gebelerin izlenmesi, erken tanı, beslenme, kişisel hijyen konularında verilmektedir. Bu hizmetler üç aşamalı olarak gerçekleşmektedir.

• Birinci aşamada, verilen hizmetlerle kişi hastalıklardan korunmaktadır. Kişileri hastalıklardan korumak için aşılara ve içinde yaşanılan çevrenin koşullarının iyileştirilmesine gereksinim vardır. Örneğin kolera ya da dizanteriye yakalanmamak için bireylerin içtiği suların temizliğine dikkat etmesi ve sağlık personeli tarafından bu hastalıklara karşı bireylerin bilgilendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar verilebilir.

• Îkinci aşamada hastalıkların erken teşhis (tanı) ve tedavisi yapılmaktadır. Yüksek tansiyonu olan bir kişinin düzenli olarak kontrolünün yapılması örnek verilebilir. Bu kontrollerle hastanın daha tehlikeli durumlarla karşılaşması ve olumsuzluklar yaşama riski en aza indirgenmiş olacaktır.

Erken tanı, hastalık döneminin kısa sürede atlatılmasını, hastanın ruhen rahatlamasını ve yapılan sağlık harcamalarının en alt düzeyde olmasını sağlar.

• Üçüncü aşama ise var olan hastalığın tekrarlamaması ve hastaların olumsuz izler bırakmaması için tedavinin sürdürülmesini kapsamaktadır.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri doğrudan bireyleri ilgilendirir. Bu üç aşa-mada da verilen hizmetler kişilerin sağlıklarını korumayı hedefler.

Çevreye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri; temiz suyun sağlanması, çevreyi kirleten katı ve sıvı atıkların zararsız duruma getirilmesi, gürültü ve hava kirliliğiyle mücadele, konut hijyeninin sağlanması gibi konularda verilmektedir. Bu konularda bireyler bilinçlendirilmeli, kişisel temizliğin çevresel temizlikle bir bütün olduğu anlayışı benimsenmelidir.

koruyucu_saglik_hizmetleri