Klorofilin Işık Tarafından Etkinleştirilmesi Hakkında Kısa Bilgi

Klorofilin Işık Tarafından Etkinleştirilmesi
Klorofil ve diğer pigmentler ışığı emince hangi olaylar meydana gelmektedir?
Işığı emen pigmentler, proteinler ve diğer moleküller tilakoit zarda fotosistem adı verilen birimler hâlinde düzenlenmiştir. Fotosistemler ışığın emildiği ve kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü birimlerdir. Her fotosistemde anten kompleksi ve tepkime merkezi bulunur. Anten kompleksi çok sayıda klorofil ve karotenoit pigmentleri içerir. Bu kompleksteki pigmentler ışığı toplayıp tepkime merkezine iletir. Tepkime merkezinde ise klorofil a ve ilk elektron alıcı molekül vardır.
Tilakoit zarda fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde iş gören iki tip fotosistem bulunur. Bunlar fotosistem I (FS I) ve fotosistem II (FS II) olarak isimlendirilir. Bu fotosistemlerin tepkime merkezlerinde aslında birbirinin aynı olan klorofil a molekülleri bulunur. FS I ve FS II’deki klorofil a molekülleri farklı proteinlerle birleştiğinden ışık emme özelliklerinde farklılık vardır.
FS I’in tepkime merkezindeki klorofil, P700 olarak isimlendirilir. Çünkü bu pigment 700 nm dalga boyundaki ışığı en iyi soğurur. FS II’nin tepkime merkezindeki klorofil ise 680 nm dalga boyundaki ışığı en iyi soğurduğu için P680 olarak isimlendirilir.
Bir foton, bir pigment molekülüne çarptığında enerji tepkime merkezine ulaşıncaya kadar bir molekülden diğerine geçer . Tepkime merkezindeki klorofilden ayrılan uyarılmış bir elektron, özelleşmiş bir molekül tarafından yakalanır. Bu molekül ilk elektron alıcısı olarak isimlendirilir. Elektron aktarımı enerji dönüşümlerinin başlangıcıdır.

kloriflin-aktiflesmesi

kloriflin-aktiflesmesii